m88 trực tuyến

m88 trực tuyến

4971 đmọi người

  0.3

  • Diễn viên chính: Phổ Băng Thần

   Tom lược

  Tiếng hát cho nhân dân, hun đúc tâm hồn cho thời đại-văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa nước ta thời đại mới đạt kết quả tốt đẹp, diện mạo mớiTân Hoa xã, Bắc Kinh, ngày 12 tháng 12: Tiếng hát cho nhân dân, hun đúc linh hồn cho thời đại, văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa nước ta trong thời đại mới Những thành tựu của sự nghiệp đơm hoa kết trái và khí thế Tân hoa xã. Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã hết sức coi trọng sự nghiệp văn học nghệ thuật, và đã thực hiện một loạt cuộc triển lãm quan trọng tập trung vào việc làm tốt công tác văn học nghệ thuật. tác phẩm văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, đã làm phong phú và phát triển lý luận Mác về văn học, nghệ thuật, chỉ ra phương hướng cho sự phồn vinh và phát triển của nền văn học, nghệ thuật xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Tháng 11 năm 2016, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc Đại hội lần thứ X Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Đại hội lần thứ IX Hội Nhà văn Việt Nam và có bài phát biểu quan trọng, kêu gọi đại đa số những người làm văn học nghệ thuật phấn đấu xây dựng một đỉnh cao văn học trong thời đại trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, thổi một làn sóng mới cho giới văn học và nghệ thuật diễu hành sừng. Dưới sự dẫn dắt của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Việt Nam trong thời đại mới, phần lớn những người làm văn nghệ đều bám sát định hướng sáng tạo lấy nhân dân làm trung tâm, gắn lý tưởng nghệ thuật với sự nghiệp của đảng, của nhân dân, phản ánh tiếng nói của nhân dân. thời đại, thể hiện cuộc đấu tranh của nhân dân, truyền cảm hứng cho dân tộc Tác phẩm xuất sắc nuôi dưỡng tinh thần và vun đắp tình cảm cao thượng, thúc đẩy mạnh mẽ sự thịnh vượng và phát triển của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, tập hợp sức mạnh và rèn luyện tâm hồn vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Tuân thủ sự chỉ đạo của Chủ nghĩa xã hội thời đại mới đặc sắc Việt Nam của Tập Cận Bình, nắm vững phương hướng văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến, nếu không có niềm tin văn hóa cao và thịnh vượng văn hóa thì sẽ không có sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Đứng trên đỉnh cao của công cuộc chấn hưng đất nước, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tha thiết chỉ dạy, hướng tới, chỉ ra phương hướng thúc đẩy cải cách và phát triển văn hóa, xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa. Trong những năm gần đây, Trung ương Đảng đã thực hiện một loạt sắp xếp và bố trí các vấn đề định hướng và chiến lược trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật, đồng thời đưa ra một loạt chính sách có giá trị cao nhằm hoạch định sự thịnh vượng và phát triển của văn học xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật và nâng cao tinh thần. "Đề xuất của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về Xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia và các Mục tiêu Dài hạn cho năm 2035" đã được công bố, đưa ra kế hoạch chiến lược và triển khai khoa học để xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ nghĩa sức mạnh, kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống tuyệt vời của Trung Quốc và mở rộng Việc cung cấp các sản phẩm văn hóa chất lượng cao sẽ trở thành một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế và xã hội trong 5 năm tới. "Ý kiến của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về sự thịnh vượng và phát triển của văn học và nghệ thuật xã hội chủ nghĩa", "Một số chính sách hỗ trợ kế thừa và phát triển Kinh kịch truyền thống Trung Quốc" và "Ý kiến về việc đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước". Văn nghệ và các Đoàn văn nghệ” được ban hành nhằm kích thích sự đổi mới, sáng tạo, làm thịnh vượng và phát triển nền văn học, nghệ thuật xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, các địa phương, ban ngành quán triệt thực hiện đường lối văn học nghệ thuật của Đảng, tăng cường chỉ đạo tổ chức, hoàn thiện thiết kế hệ thống, thực hiện đổi mới theo điều kiện của địa phương, thúc đẩy hình thành sản xuất và sáng tạo sản phẩm văn hóa. hệ thống hướng dẫn phù hợp với điều kiện quốc gia của đất nước tôi. Cần tăng cường và nâng cao công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, ca ngợi cái tốt và bài trừ cái xấu, trấn áp cái xấu và đề cao cái tốt, hướng dẫn sáng tạo hiệu quả hơn, tung ra hàng hóa chất lượng cao, nâng cao thẩm mỹ và dẫn đầu thời trang. Năm nay, năm ngành cùng ban hành “Ý kiến chỉ đạo tăng cường công tác phê bình văn học nghệ thuật trong thời đại mới” nhằm thúc đẩy công tác phê bình văn học nghệ thuật mài giũa công cụ sắc bén và cầm lái. Hội phê bình văn học Việt Nam đã tổ chức một loạt hội thảo về các chủ đề như sự tự tin về văn hóa và tinh thần của mỹ học Trung Quốc, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, giá trị và sức mạnh của phê bình văn học trong thời kỳ phi thường, không ngừng mở rộng góc độ lý luận và thực hiện hiệu quả vai trò phê bình văn học. Bảo tàng Văn học Việt Nam hiện đại đã thiết lập một hệ thống nghiên cứu khách mời để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và thảo luận xung quanh thời đại mới của lý luận văn học và thực hành sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu và phê bình văn học đương đại, và tạo ra một hệ sinh thái văn học tốt. Thế giới văn học, nghệ thuật là nơi tư duy hoạt động, cũng là nơi dồi dào sáng tạo. Trước tình hình mới, Liên hiệp các Hội Văn nghệ và Hội Nhà văn phải đi sâu cải tổ, hướng công tác về cơ sở, mở rộng phục vụ đông đảo những người làm văn nghệ. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam đã tích cực mở rộng vòng tay hoạt động, tăng cường đoàn kết chỉ đạo các tổ chức văn học nghệ thuật, các nhóm văn học nghệ thuật mới, quy tụ hàng vạn người làm văn học nghệ thuật và những người yêu thích, tăng cường hơn nữa sự hấp dẫn của tổ chức. Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật tỉnh Chiết Giang đã thành lập liên đoàn công nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong nước, Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Công nghiệp Điện ảnh và Truyền hình Hoành Điếm, để tạo ra một ngôi nhà mới cho các nhóm văn học và nghệ thuật mới của Hoành Điếm; The Working Ủy ban Nhóm nhạc mới nổi và Ủy ban Công tác Giáo dục Âm nhạc mới nổi là hai tổ chức chuyên trách đoàn kết lãnh đạo hai cuộc đổi mới âm nhạc; Danh sách Ảnh hưởng Văn học Internet Việt Nam đã thêm danh sách tân binh, tác phẩm mới để khuyến khích người viết trẻ quan tâm đến thực tế và ca ngợi thời đại. Xây dựng cương lĩnh, chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố cơ sở, đi sâu cải cách Liên đoàn Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà văn, tiến lên toàn diện, diện bao phủ của tổ chức không ngừng mở rộng, hai tác phẩm mới đạt được thành tựu văn học nghệ thuật nở rộ khắp nơi. Một thời đại vĩ đại đòi hỏi một nền văn hóa tiên tiến. Sun Xiaoyun, Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Việt Nam, cho biết trong 5 năm qua, những người làm văn học nghệ thuật đã nỗ lực học tập và thực hiện tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Tập Cận Bình mang đặc sắc Việt Nam trong thời đại mới, rèn luyện sự tự tin về văn hóa bằng những hành động thiết thực . Bước sang một kỷ nguyên mới và bắt đầu một hành trình mới, chúng tôi sẽ nỗ lực gấp đôi và cố gắng đưa ra câu trả lời làm hài lòng đảng và nhân dân. Khơi nguồn sức mạnh từ bước tiến của thời đại, thổi còi thời đại bằng những sản phẩm văn học, nghệ thuật, Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại đang nở mày nở mặt, núi cao sông dài, hiên ngang hiên ngang trên hành trình của thời đại mới .Vào tối ngày 28 tháng 6 năm 2021, Sân vận động Quốc gia ở Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn, Có rất nhiều tiếng nói. Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước cùng nhau xem biểu diễn văn nghệ "Đại hành trình" với khoảng 20.000 khán giả chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự sáng chói vô tận, vô số thành tựu, lòng biết ơn vô tận và những bài thánh ca vô tận có thể được cô đọng thành một màn trình diễn trong một thế kỷ, và nó chứa đầy sự cống hiến của gần 8.000 diễn viên. Căn cứ vào tọa độ lịch sử của thời đại mới, đông đảo những người làm công tác văn học, nghệ thuật, những người mang trọng đại của đất nước, đang hướng về kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tròn một thế kỷ -buổi tối kịch nghệ rực rỡ, dàn hợp xướng giao hưởng nguyên bản quy mô lớn "Hát bài ca cho một thế kỷ", báo cáo về bữa tiệc, v.v. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đồng tâm vững tin. Văn học và nghệ thuật là tiếng kêu của sự tiến bộ của thời đại, nó có thể tiêu biểu tốt nhất phong cách và phong cách của một thời đại, và có thể dẫn dắt tốt nhất bầu không khí của một thời đại. Những lời sâu sắc của Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn thôi thúc đông đảo những người làm văn học nghệ thuật nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình. Đa số những người làm văn học, nghệ thuật đều lấy sức mạnh từ sự tiến bộ của thời đại, thể hiện trách nhiệm của mình trong việc giữ vững chính trực và đổi mới. Phim truyền hình "Thời đại thức tỉnh" đã tạo ra một nhóm thanh niên mới trăm năm trước và trở thành tác phẩm cấp hiện tượng; phim tài liệu truyền hình "Thực hiện cải cách đến cùng" phản ánh đầy đủ cách làm lớn của Trung ương Đảng với Đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt phấn đấu thúc đẩy cải cách toàn diện và sâu rộng; Kỷ niệm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chương trình văn nghệ kỷ niệm 70 năm "Đấu tranh, con trai và con gái Trung Quốc" lấy đấu tranh làm tuyến chính, tái hiện hành trình vĩ đại của các thế hệ con trai và con gái Trung Quốc Những người con gái không ngừng phấn đấu vì độc lập dân tộc và sự hưng thịnh của đất nước Đứng trước mỗi thời khắc lịch sử quan trọng và những biến cố lịch sử trọng đại, những người làm công tác văn học, nghệ thuật chưa bao giờ đứng ngoài cuộc, không bao giờ vắng mặt, luôn gắn bó mật thiết với tương lai và vận mệnh của đất nước và quốc gia, và chia sẻ may mắn và đau khổ. Tie Ning, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết. Năm 2020 là năm Canh Tử. Dịch bệnh tấn công thành phố ven sông Vũ Hán và hàng chục nghìn nhân viên y tế mặc áo giáp trắng đã hành quân ngược dòng. Những khoảnh khắc họ tươi cười, mệt mỏi hay rơm rớm nước mắt đều bị một nhóm quay ngược đặc biệt khác ghi lại bằng máy ảnh và trở thành vĩnh cửu. Đây là dự án ảnh lớn về tượng thiên sứ, theo chỉ thị của đoàn tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Trung ương đến Hồ Bắc, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã chỉ định Hội Nhiếp ảnh Việt Nam thành lập một chi hội nhỏ. đội đến Vũ Hán trong thời gian ngắn nhất. Sau 66 ngày chiến đấu liên tục, hơn 42.000 bức ảnh đã được chụp. Những bức ảnh chân dung của các nhân viên y tế nổi tiếng đã hỗ trợ Hồ Bắc lưu giữ những kỷ niệm quý giá cho đất nước và dân tộc. Từ bài hát “Tin tình yêu sẽ thắng” đến phim truyền hình “Chung sức”, từ phim “Mười tám hang động” đến phim truyền hình “Tình yêu núi biển” cho đến tác phẩm phóng sự dài tập “Miền quê”, liệu đó có phải là cuộc chiến gay cấn chống lại đại dịch viêm phổi mới, hay Cuộc chiến chống đói nghèo đầy bài ca và nước mắt, những người làm văn nghệ đã viết nên từng chi tiết của thời đại vĩ đại bằng cả trái tim và tâm hồn. Chân dung thời đại, tiểu sử thời đại, và đức thời đại đã trở thành nét đặc sắc của văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại. Để văn học nghệ thuật uốn nắn lòng người thì trước hết người sáng tạo phải uốn nắn chính mình. Ghi nhớ sự ủy thác nghiêm túc của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đông đảo những người làm văn nghệ coi việc đề cao đạo đức và nghệ thuật như bài tập về nhà, lấy tác phẩm hay ghi dấu ấn thời đại, lấy đức dẫn đầu thời đại. Những năm gần đây, đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật nước ta ngày càng thể hiện sinh động tình trạng nhân tài ra nhiều, nhiều thế hệ cùng chung một mái nhà. Ngày càng có nhiều văn nghệ sĩ trẻ và trung niên rèn giũa bản lĩnh, rèn luyện tác phẩm nghệ thuật trong thực tiễn sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ vừa có đức vừa có nghệ không ngừng phong phú và lớn mạnh. Là người làm văn học nghệ thuật, được người hâm mộ yêu thích là điều rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng phải phản hồi tích cực cho người hâm mộ. Vũ công trẻ Wang Zihan cho biết trong tương lai, anh ấy sẽ kỷ luật bản thân với tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, cho người khác thấy hình ảnh xã hội tốt đẹp và thực hành nghệ thuật với đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Từ đầu năm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban ngành liên quan đã ban hành "Thông báo về việc thực hiện quản lý toàn diện lĩnh vực giải trí", tập trung vào việc tăng cường xây dựng đội ngũ, làm rõ bầu không khí của ngành và định hướng các xu hướng lành mạnh, tập trung vào công việc đặc biệt. Tất cả các bên trong xã hội đã tạo thành một lực lượng chung, và công việc đã được thực hiện vững chắc và hiệu quả. Bộ VHTTDL triển khai tăng cường thực thi pháp luật, giám sát thị trường biểu diễn; Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình rõ ràng, kiên quyết chống các hiện tượng lan truyền giải trí như trì hoãn cải lương; đặt niềm tin vào thời đại mới của người làm văn học nghệ thuật bằng tình cảm và trách nhiệm Hội Nhà văn Việt Nam tăng cường xây dựng đạo đức nghề nghiệp ngành văn học trực tuyến Từ việc xây dựng nội quy, quy định đến đặt ra các tiêu chuẩn, ngành văn học nghệ thuật đầy tinh thần cao thượng, chính trực và phát triển lành mạnh của một ngành tốt niềm tin sáng tạo từ bỏ tính nóng vội, tập trung sáng tạo đã ăn sâu vào lòng người, được hướng dẫn bởi các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi, kiên định đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu, thống nhất lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế đã trở thành sự đồng thuận của toàn thể nhân dân. giới văn học nghệ thuật. Bám sát đường lối lấy nhân dân làm trung tâm, cung cấp cho nhân dân món ăn tinh thần ngày càng tốt hơn Sự nghiệp văn học, nghệ thuật là sự nghiệp quan trọng của đảng, của dân, mặt trận văn học, nghệ thuật là mặt trận quan trọng của đảng, của nhân dân. mọi người. Lấy con người làm trung tâm là huyết mạch của văn học, nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, là nguyên tắc cơ bản để văn học, nghệ thuật thịnh vượng và phát triển. Có hàng trăm, hàng nghìn cách sáng tạo văn học, nghệ thuật, nhưng cách cơ bản nhất, cốt yếu nhất, chắc chắn nhất là bắt nguồn từ nhân dân, bén rễ vào đời sống. Thực hiện tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đại đa số những người làm văn nghệ nắm vững định hướng sáng tạo lấy con người làm trung tâm, hướng mắt về sông núi quê hương, hấp thụ dinh dưỡng và tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống sôi lửa bỏng, và sử dụng niềm đam mê dồi dào và tinh tế. Nét vẽ đẹp, giai điệu đẹp, hình ảnh xúc động thể hiện sự thay đổi của thời đại, phản ánh cuộc sống muôn màu, cống hiến món ăn tinh thần tốt nhất cho con người. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, kỵ binh ánh sáng đỏ văn học Ulan Muqi của Sunite Right Banner, Nội Mông được bầu chọn là võ sĩ xinh đẹp nhất và được tuyên dương tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Nhân dân ở đâu, ở đó có trung tâm; ở đâu có cuộc sống, ở đó có sân khấu, chuyển tải tiếng nói và sự quan tâm của đảng, đem lại niềm vui cho nông dân chăn nuôi, trở thành ngọn cờ của mặt trận văn học nghệ thuật cả nước. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã hơn một lần ca ngợi họ, và khuyến khích họ mãi mãi là kỵ binh đèn đỏ văn học trên thảo nguyên. Sự thịnh vượng lâu dài của Ulan Muqi cho thấy con người cần nghệ thuật, và nghệ thuật cũng cần con người. Giới văn học, nghệ thuật cả nước kiên định với quan điểm sáng tác lấy con người làm trung tâm, đảm nhận sứ mệnh mới mà thời đại mới giao phó, triển khai mạnh mẽ các hoạt động thiết thực đi sâu vào đời sống, bám rễ vào nhân dân, lấy lại truyền thống tốt đẹp và không khí tốt để đi sâu vào cuộc sống và tập trung vào sáng tạo. Ở Sơn Tây, việc sáng tạo đề tài ghi lại chặng đường đấu tranh hàng thế kỷ và viết về diện mạo mới của một xã hội khá giả đã được thực hiện vững chắc; ở Chiết Giang, những kiệt tác văn chương quanh non nước xanh núi vàng núi bạc đã ló dạng; trong 5 năm qua, Việt Nam đã hỗ trợ tổng cộng 462 tác phẩm làm điểm thỏa thuận cho các dự án đời sống chuyên sâu. . Cuộc sống của người dân như một vùng đất rộng lớn. Chỉ có bám rễ vào mảnh đất màu mỡ của sự sống thì Vườn Văn Học Nghệ Thuật mới có thể nở thêm nhiều bông hoa rực rỡ và đơm hoa kết trái. Đông đảo những người làm công tác văn học, nghệ thuật đã không ngừng rèn luyện đôi chân, thị lực, trí lực, sức viết, đi sâu vào đời sống, hướng về hiện thực, tâm huyết với sáng tạo, không ngừng trau dồi, cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc. từ nhân dân mà đến với nhân dân, là thực tế, có sức lan tỏa, có thể để lại, tác phẩm xuất sắc, chủ trương văn học nghệ thuật nước nhà đã có một khuôn mẫu mới, một cảnh giới mới, một không khí mới. Phim "Lưu lạc địa cầu", "Quê hương tôi và tôi", "Hồ Trường Tân", tiểu thuyết "Thế giới", "Hướng Bắc", ca khúc "Chúng ta đều là những kẻ mộng mơ", "Việt Nam trong ánh đèn", kịch vũ kịch "Không bao giờ chết" Sóng vô tuyến, kịch "Gu Wenchang", kinh kịch "Núi Ymeng", kinh kịch Thượng Hải "Người phụ nữ khiêng núi" và kinh kịch Yu "Jiao Yulu" đã nổi lên không ngừng, thể hiện sự nhiệt tình mạnh mẽ đối với sự đổi mới và khơi dậy sự cộng hưởng cảm xúc rộng rãi của mọi người. Đầu năm 2018, tiểu thuyết Nhân vật chính vừa xuất bản đã nhận được nhiều lời khen ngợi, Tần Sinh Tần Vân, người được giới phê bình đánh giá là kể chuyện Việt Nam theo lối thẩm mỹ cổ điển Việt Nam, đã đoạt giải Văn học Mao Đôn lần thứ 10. “Nhân vật chính” không thể tách rời sân khấu cuộc đời. Tác giả Chen Yan, Bí thư Đảng đoàn Hội Sân khấu Việt Nam cho rằng, sáng tạo chẳng qua là hái những bông hoa của cuộc đời. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân phải là điểm xuất phát và điểm kết thúc của văn học nghệ thuật, nhân dân phải là chủ thể của biểu đạt văn học nghệ thuật, nhân dân phải là người thưởng thức và đánh giá. thẩm mỹ văn học, nghệ thuật, phục vụ nhân dân phải được coi là văn học, nghệ thuật. Ngồi trên băng ghế của bạn và sưởi ấm cảm xúc của tôi. Uống bát nước giếng bác đầu óc minh mẫn Cũng như những người văn nghệ Việt Nam tình nguyện đi sâu vào đời sống, bén rễ trong bài ca nhân dân “Càng gần em” thì hết đợt này đến đợt khác những người làm văn nghệ ưu tú tích cực tham gia. mọi người gửi niềm vui Cơ sở và các hoạt động dịch vụ tình nguyện khác đã đi sâu vào hơn 400 thành phố, huyện và quận, và đã đào tạo hơn 200.000 xương sống nghệ thuật cơ sở, để ánh sáng văn học nghệ thuật có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của cơ sở. Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức các đợt diễn thuyết văn công ích nhằm soi sáng cuộc đời, gieo mầm văn hóa cho cơ sở. Thông qua sự phát triển của văn học các hoạt động thực hành phúc lợi xã hội, để văn học phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ thời đại, đồng thời phản ánh giá trị, vinh quang và phẩm giá của văn học. Peng Xueming, Trưởng ban Liên lạc Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam cho biết. Cùng chung nhịp thở với nhân dân, chung vận mệnh với thời đại, đông đảo văn nhân, nghệ thuật dùng hết bút mực ca ngợi nhân dân, phản ánh thời đại bằng những tác phẩm muôn màu muôn vẻ, khơi dậy sức mạnh tinh thần phấn đấu hướng thiện, xây dựng. những giấc mơ cùng nhau. Tuân thủ chuyển đổi sáng tạo và phát triển đổi mới, xây dựng sự tự tin về văn hóa và viết nên vinh quang mới của văn hóa Trung Quốc. Văn hóa truyền thống xuất sắc của Trung Quốc là ưu điểm nổi bật của dân tộc Trung Hoa và là nền tảng để chúng ta có được chỗ đứng vững chắc trong thế giới hỗn loạn văn hóa phải được kế thừa và phát huy phù hợp với điều kiện của thời đại mới.tốt. Kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã hết sức coi trọng việc kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống xuất sắc của Trung Quốc, đồng thời đưa ra rõ ràng các nguyên tắc chuyển đổi sáng tạo và phát triển đổi mới. Vào đêm trước Lễ hội mùa xuân năm 2017, Văn phòng Trung ương và Văn phòng Nhà nước đã ban hành "Ý kiến về việc thực hiện Dự án Kế thừa và Phát triển Văn hóa Truyền thống Trung Quốc xuất sắc", đây là một đóng góp to lớn cho Trung Quốc từ góc độ xây dựng xã hội chủ nghĩa. sức mạnh văn hóa, nâng cao sức mạnh mềm văn hóa của đất nước, hiện thực hóa giấc mơ phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa của người Việt Nam, đã có những sắp xếp quan trọng để kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống đặc sắc. Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ sâu rộng của dự án kế thừa và phát triển, văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc ngày càng được hòa nhập vào đời sống xã hội và cuộc sống hàng ngày của người dân, bảo tồn một cách tinh tế khí chất dân tộc và xây dựng niềm tin văn hóa. Sự trở lại của "Yongle Canon" chứng kiến sự kế thừa và tiếp nối văn hóa Trung Quốc, "Tang Palace yến tiệc" và các chương trình văn hóa truyền thống khác khiến cư dân mạng kinh ngạc, và các IP văn hóa và sáng tạo thời thượng quốc gia như Tử Cấm Thành và Đôn Hoàng đã khiến cuộc sống trở nên văn học và nghệ thuật hơn . Kế thừa gen văn hóa Trung Quốc, thể hiện phong cách thẩm mỹ Trung Quốc, cố gắng làm cho các di tích văn hóa được sưu tầm trong viện bảo tàng, di sản được trưng bày trên vùng đất rộng lớn và những lời viết trong sách cổ trở nên sống động. Sáu mùa “Đại hội thơ Việt” có hơn 3 tỷ lượt người xem, ngày càng có nhiều người bình dân thể hiện tài năng thơ ca, truyền tải sức mạnh văn hóa, cho thấy thơ ca đã trở thành nếp sống hàng ngày của người Việt Nam. Đồng thời, một số thương hiệu chương trình truyền hình quảng bá văn hóa truyền thống đặc sắc như “Nhớ nhà”, “Bảo vật quốc gia”, “Việt Nam kinh điển” rất được yêu thích; nhiều kiệt tác phim truyền hình được đón nhận nồng nhiệt, bán vé rất khó tìm. Bước vào thời đại mới, phần lớn những người làm văn học nghệ thuật tiếp tục nâng cao hiểu biết về giá trị, sức sống và sức sáng tạo của văn hóa Trung Quốc, đồng thời sử dụng thực tiễn nghệ thuật sinh động để khám phá và thể hiện nội hàm thẩm mỹ của văn hóa đặc sắc Trung Quốc. Sử dụng các quy tắc của người xưa để mở ra khuôn mặt của chính bạn. Trong những năm gần đây, vô số chuyên gia, học giả, những người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, nghệ nhân dân gian đã cống hiến hết mình cho dự án xuất bản văn học dân gian Việt Nam. , và Câu lạc bộ sách Majie đã trở thành một hiệu sách không bao giờ kết thúc. Chúng ta đã chứng kiến sự truyền lại ngọn đuốc được canh giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác và theo kịp thời đại, kết hợp di sản văn hóa Trung Quốc với các lễ hội lớn. Vào những thời điểm quan trọng chẳng hạn như Lễ hội mùa xuân, Lễ hội đèn lồng, Lễ hội Thanh Minh và Lễ hội Thuyền rồng, chúng tôi sẽ thực hiện một loạt các hoạt động theo chủ đề lễ hội thực tế và sống động; chúng tôi sẽ khởi động một loạt các hoạt động văn hóa trực tuyến cho Lễ hội Việt Nam trên Internet, đồng thời tung ra hàng loạt phim hoạt hình, vi-đê-ô, video về lễ hội truyền thống Các sản phẩm văn hóa trực tuyến như truyền hình trực tiếp Những người trẻ vốn thích lễ hội nước ngoài đã đánh giá cao sức hấp dẫn của lễ hội truyền thống. Tập trung miêu tả một Việt Nam muôn màu, tiến bộ, thể hiện hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, nêu bật bản sắc Việt, phong cách Việt, phong cách Việt, đông đảo người làm văn nghệ chưa bao giờ quên sự phó thác, nhìn ra thế giới và tâm sự của mình. nói chuyện với thế giới. Các số liệu cho thấy văn học trực tuyến của Việt Nam đã xuất khẩu hơn 10.000 tác phẩm văn học trực tuyến ra nước ngoài, với hơn 100 triệu lượt đăng ký theo dõi website và người dùng ứng dụng đọc, phủ sóng hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người phụ trách Qidian International, một công ty con của Văn học Trung Quốc, cho biết độc giả hải ngoại có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của văn hóa Trung Quốc, chẳng hạn như tôn trọng anh em và bạn bè, tôn trọng giáo viên và tôn trọng đạo đức, thông qua các nhân vật được viết bởi các tác giả văn học trực tuyến Việt Nam. Các nền văn minh đầy màu sắc nhờ trao đổi, và các nền văn minh trở nên giàu có nhờ học hỏi lẫn nhau. Từ Kunqu Opera "Four Dreams of Linchuan" lưu diễn châu Âu, đến các bản hit nước ngoài của nhiều bộ phim truyền hình và phim truyền hình trong nước, khiêu vũ, nhào lộn, nghệ thuật và văn học dân gian đã lần lượt ra nước ngoài và ảnh hưởng thế giới của văn học đương đại Việt Nam và nghệ thuật không ngừng tăng lên. Vào tháng 9 năm 2021, Wu Weishan, nhà điêu khắc và phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Việt Nam, đã công bố tác phẩm điêu khắc bằng đồng "Cuộc trò chuyện giữa Khổng Tử và Socrates" tại Athens, Hy Lạp, và hoàn thành nó tại tàn tích của khu chợ cổ, cốt lõi của nền văn hóa của nó . Con đường tơ lụa cổ đại đã cho chúng ta thấy sự rực rỡ do đối thoại giữa các nền văn minh và hợp tác cùng có lợi mang lại, đồng thời cũng cho chúng ta thấy hy vọng để trí tuệ của các nền văn minh cổ đại học hỏi từ tương lai và cùng nhau xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại. Wu Weishan nói. Tập trung vào những khía cạnh cao cấp nhất của con người và khám phá tầng sâu nhất của thế giới tinh thần con người, văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới đang trên con đường phục hưng không thể đảo ngược, giương cao ngọn đuốc tinh thần, gióng lên hồi chuông của sự nỗ lực, và sáng tác. một bản anh hùng ca mới của dân tộc Trung Hoa. (Phóng viên: Wang Sibei, Zhou Wei, Shi Yucen, Shi Jingnan)

  m88 trực tuyến bình luận mới nhất

  từsố lắp ráp phimCư dân mạng xem xongm88 trực tuyếnTin nhắn.

  (8472) 80Vài phút trước: Dai Xianxue: Ca ngợi con người và ca ngợi thời đại"Yimeng Hongsao Ming Yingde", "Hai quả bom và một vệ tinh Công đức Qian Xuesen", "Quê hương hài hòa" Dai Xianxue dựa trên khu vực địa phương của Yimeng, khơi nguồn nghệ thuật hội họa trong con người, với tình yêu dành cho Yimeng, vẽ Yimeng, tán dương Yimeng, truyền tải tinh thần của Yimeng và kế thừa gen đỏ là sứ mệnh vĩnh cửu và ý định ban đầu không thay đổi của họ. Sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang đậm hương vị địa phương, ca ngợi nhân dân, ca ngợi thời đại. Là một họa sĩ đến từ vùng núi Yimeng, Dai Xianxue là một nhà văn hóa với 53 năm kinh nghiệm đảng phái, ông vừa có lòng tự hào vừa có ý thức về bản thân. Dai Xianxue đã đáp lại lời kêu gọi của đảng, coi việc thúc đẩy sự tự tin và tự hoàn thiện bản thân về văn hóa là trách nhiệm của mình, đồng thời đóng góp sức lực của mình cho vinh quang mới của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

  từThiên đường BTCư dân mạng xem xongm88 trực tuyếnTin nhắn.

  (6199) 93Vài phút trước: Zhan Wei: Kế thừa truyền thống, khám phá và đổi mới"Trăng thu trong tim", "Dolma nhỏ xinh" và "Cầu xin phước lành" Là một giáo viên đại học và người làm nghệ thuật, Zhan Wei cảm nhận sâu sắc sứ mệnh thiêng liêng và trách nhiệm to lớn . Ông tin rằng sự sáng tạo nên đối mặt với thời đại và ca ngợi con người. Zan Wei sử dụng một trái tim sùng đạo và biết ơn và một phương pháp hội họa đơn giản để thể hiện những khoảnh khắc của cuộc sống khiến anh ấy cảm động, và ca ngợi vẻ đẹp tồn tại trong cuộc sống của vạn vật.

  từsohuCư dân mạng xem xongm88 trực tuyếnTin nhắn.

  (5477) 30Vài phút trước: Triển lãm sáng tạo hệ thống nghệ thuật thư pháp và khắc xương Ji Xueheng đã được khai mạc, ngọn núi mận đầu tiên đang chờ được nhổ ra, và bữa tiệc xương tiên tri đang say sưa ở Jinling. Vào ngày 11 tháng 12, "Lễ Xương tiên tri, Hương thơm của Hán và Mực, Triển lãm sáng tạo hệ thống nghệ thuật thư pháp và tranh khắc xương của nghệ sĩ tiên tri xuất sắc người Việt Nam Ji Xueheng" đã được khai trương hoành tráng tại Yuyuan, làng Shanao Fujiabian, quận Lishui, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô . Triển lãm này được mời bởi Công ty Văn hóa và Du lịch Giang Tô Yuanchu, và được đồng khởi xướng bởi Pan Jianghai, một nhà thư pháp quân sự nổi tiếng ở Nam Kinh, và Chen Xiaolin, một đại sứ văn hóa toàn vẹn. nông thôn, và để người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, hiểu một cách có hệ thống và trực quan bản chất của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Triển lãm được chia thành ba phần: nguồn gốc của các bản khắc xương tiên tri, các tác phẩm kinh điển của Tứ thư và Ngũ kinh trong "Kinh điển Trung Quốc" được viết bằng các bản khắc xương tiên tri và các dẫn xuất của bảo tàng các bản khắc xương tiên tri. Các tác phẩm được trưng bày đều là thành quả trong 46 năm sáng tạo của Ji Xueheng, và đây cũng là lần đầu tiên tất cả các tác phẩm thư pháp và hội họa của Bảo tàng Tiên tri mà ông tạo ra sẽ được trưng bày cùng nhau. Trong số đó, 4.000 gốc kinh văn bằng xương cốt, "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử, "Luận ngữ của Khổng Tử", "Trà kinh điển" của Lục Vũ, thơ, bài luận của Mạnh Tử, Trang Tử và "Giấc mơ Việt Nam" (Triển lãm Thế giới Milan 2015 đã giành được giải thưởng huy chương vàng quốc tế) và các tác phẩm xuất sắc khác, 4342 tác phẩm Bài thơ, thư pháp và tranh vẽ với hàng chục nghìn ký tự đều được trưng bày trước mặt mọi người dưới hình thức thư pháp chữ viết tiên tri. Nó có thể được mô tả là tráng lệ và hùng vĩ, là một thứ mở rộng tầm mắt và là một bữa tiệc cho đôi mắt. Bước vào phòng triển lãm, điều đầu tiên đập vào mắt là cuộn sách dài "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử được viết trên xương tiên tri. "Đạo Đức Kinh" có hơn 5.000 ký tự trong 81 chương, tất cả đều được viết bằng văn khắc bằng xương tiên tri, trông giống như những phong cảnh đẹp và những bức tranh đẹp. Các nhà thư pháp dựa vào sự biến đổi của điểm và nét để tạo nên những tác phẩm thư pháp với nhiều hình khối, dưới tác động của thị giác, họ như đang ở giữa cảnh người xưa đánh đàn ca hát, uống rượu làm thơ, vẩy mực. cảm nhận được hiệu quả nghệ thuật mà tác phẩm nghệ thuật thông thường không thể hiện được. Đặc biệt, sự thay đổi của nét thẳng và nét ngang trong văn khắc bằng xương của tiên tri tạo thành những nét chữ đẹp, mang lối viết bằng dao của người Âm ba bốn nghìn năm trước bằng bút lông ngày nay, và đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa mọi người và tiên tri. chữ khắc xương. Lâu ngày không có bia xương tiên tri, người khó gần, nhiều triết gia, thi nhân, thư pháp nổi tiếng xưa nay ở nước ta đã để lại cho chúng ta những triết lý phong phú, những câu danh ngôn, những bài thơ bất hủ, đã được phổ biến trong nhân dân hàng nghìn năm, được nhiều người đọc, những tác phẩm này không chỉ vun đắp tình cảm mà còn thăng hoa tư duy, sáng tạo, đổi mới của chính người viết thư pháp. Thông qua triển lãm này, người xem và các học giả có thể tiếp cận gần hơn với các bản khắc trên xương của nhà tiên tri, điều này làm tăng đáng kể sự quan tâm của họ đối với việc tìm hiểu văn hóa truyền thống. Một điểm nổi bật khác của triển lãm này là triển lãm các dẫn xuất của Oracle, cũng là tác phẩm ban đầu của Ji Xueheng. Ví dụ, 24 thuật ngữ mặt trời phổ biến trong văn hóa dân gian Việt Nam và cuộc sống hàng ngày, nhưng 24 thuật ngữ mặt trời do Ji Xueheng tạo ra thì khác. Lấy địa y làm ví dụ, để thể hiện hàm ý của địa y, Ji Xueheng không chỉ viết chữ địa y bằng chữ khắc xương tiên tri trên bánh tráng dài bốn thước mà còn thiết kế một bông hoa đại diện cho địa y, đại diện cho bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Bài thơ cổ ca ngợi tinh thần đầu xuân và ca ngợi mùa xuân. Đồng thời, một bức tranh Trung Quốc được thiết kế để mô tả sự xuất hiện của đầu xuân, nhắc nhở rằng khi bắt đầu mùa xuân đến, vạn vật sẽ hồi phục. Sau đó là việc tạo ra những câu văn bằng xương tiên tri kết hợp với chữ thật, chữ thảo, văn tự và ấn triện cũng khiến du khách tán thưởng. Đó là tích hợp các ký tự hiện đại vào các bản khắc xương tiên tri, để khách truy cập có thể hiểu trong nháy mắt và hiểu trong nháy mắt. Ví dụ, khi Ji Xueheng tạo ra các chữ Phật Phật, anh ấy đã sử dụng phông chữ Phật của Wang Xizhi làm phần chính, sau đó sử dụng các câu khắc bằng xương tiên tri để trường thọ làm cấu trúc. Các ký tự Đức Phật, những gì được bày ra trước mặt du khách là một bức tranh về sự trường thọ của Đức Phật, nhiều người xem đã rất ngạc nhiên trước bức tranh và nói đi nói lại: Tôi không ngờ rằng những từ đó có thể được viết như thế này, nó chỉ đơn giản là một bức vẽ. Một học sinh cấp hai đến thăm hiện trường đã nán lại: Em thực sự không ngờ những câu khắc trên xương cốt của nhà tiên tri lại đẹp đến vậy. Tôi cũng muốn học hỏi, nghiên cứu và phát huy những câu khắc trên xương cốt như ông nội Ji. Ji Xueheng vui vẻ cho biết: Trước đây, anh ấy đã tổ chức triển lãm về sự thịnh vượng chung và màu mực của xương tiên tri tại Bảo tàng Quân đội Bắc Kinh, Triển lãm Triển lãm Thế giới Giấc mơ Việt Nam tại Cung Văn hóa Quốc gia Bắc Kinh, và triển lãm thơ, thư pháp và tranh cá nhân của anh ấy tại Milan World Expo ở Ý, tất cả đều đạt kết quả tốt. Năm nay kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, rất vinh dự được tổ chức triển lãm. Triển lãm phải được tổ chức tốt. Những năm gần đây, kiến thức về văn khắc trên xương tiên tri đã lan truyền rất xa trong xã hội, sách giáo khoa tiểu học và trung học ở nước ta đều đưa kiến thức này vào thảo luận, chỉ cần có liên quan đến cổ đại, thì sẽ luôn dính líu đến tiên tri chữ khắc xương hoặc kiến thức về chữ khắc xương tiên tri. Điều này là do các chữ khắc xương tiên tri rất cổ xưa và có nội dung phong phú. Triển lãm sáng tạo hệ thống thư pháp và hội họa khắc xương Oracle cô đọng nền văn hóa 5.000 năm tuổi của Việt Nam Chiến lược thông minh. Thông qua triển lãm, để giới trẻ hiểu về quá khứ và hiện tại, đổi mới trí tuệ, hình thành nhân cách hoàn chỉnh, làm giàu cảm xúc đẹp, tạo ra một cuộc sống lành mạnh và thú vị, nâng cao sự tự tin về lý tưởng và sự tự tin về văn hóa, và truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi nhiệt tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc, có lợi cho truyền thống văn hóa Trung Quốc phát huy và kế thừa. Sự kiện đã mời Viện Hội họa và Thư pháp Guoyun Hanmo Bắc Kinh và Triển lãm Nghệ thuật Châu Á với tư cách là đơn vị đồng tổ chức, Văn phòng Lãnh đạo Hành động Y tế Cơ sở Việt Nam là đơn vị hỗ trợ, Hiệp hội Nghiên cứu Hội họa, Thư pháp và Thơ Việt Nam là đơn vị chỉ đạo nghệ thuật, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Xiaochun Giang Tô ., Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Năng lượng Trung Quốc (Thượng Hải), Tập đoàn Văn hóa Gỗ đỏ Shenniu, Bảo tàng Nghệ thuật Wu Hailong Zisha, Câu lạc bộ Chủ tịch Thương nhân Hợp thời trang Quốc tế, Công ty TNHH Thung lũng Hữu cơ Wendong (Việt Nam), Trung tâm Nghiên cứu Thể chất Thanh niên, Phúc Kiến Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Shenlin là đơn vị đồng tổ chức, Làng Shanao Fujiabian, Lishui, Nam Kinh, Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Văn hóa Năng lượng Trung Quốc và Học viện Nam Kinh Học viện Hội họa Nam Kinh là nhà tài trợ chung. Triển lãm này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông như Mạng lưới giao lưu văn hóa Việt Nam, Hiệp hội trao đổi nghệ sĩ Việt Nam, Câu lạc bộ hội họa và thư pháp ZOSE, Mạng lưới nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Triển lãm nghệ thuật Sina Official V, Mạng lưới nghệ thuật Zhangxiong, Hiệp hội nghệ thuật thư pháp và hội họa Macau, Internet toàn cầu of Things Ban Tuyên giáo và hỗ trợ phương tiện truyền thông khác. Triển lãm cũng sẽ tổ chức các diễn đàn triển lãm văn hóa truyền thống Việt Nam, thư pháp truyền thống và cọ vẽ, v.v. Dự kiến mời các chuyên gia từ các tổ chức quốc gia có liên quan, các giáo sư và nghệ sĩ địa phương tham gia, để các nhà lãnh đạo và nghệ sĩ già, trung niên và trẻ tuổi có thể giao lưu cùng nhau, khám phá dấu ấn phát triển nghệ thuật, trao đổi học hỏi lẫn nhau, thể hiện giá trị Nghệ thuật, để triển lãm nghệ thuật hòa nhập niềm vui, nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn, thực hành phúc lợi công cộng, nâng cao ý thức danh dự và hạnh phúc của người dân trong thời đại mới, đặc biệt là giới trẻ, và để tình cảm gia đình, đất nước và phong cách học tập ưu tú của thế hệ nghệ sĩ đàn anh kế thừa và phát triển trong giới trẻ, tiếp tục phát triển. Sau khi triển lãm kết thúc, một phần kinh phí hoặc tác phẩm sẽ được quyên góp cho các tổ chức văn hóa địa phương, trạm hoạt động của người cao tuổi và học sinh có nhu cầu thông qua đấu giá và quyên góp, phần còn lại sẽ được sử dụng để xây dựng Bảo tàng Oracle. Đồng thời, theo lời mời của các tỉnh, thành phố có liên quan, dự kiến tổ chức triển lãm du lịch khu vực, để mọi người hiểu rõ hơn về văn bia bằng tiên tri là gốc của chữ Việt, văn bia bằng sứ là linh hồn của Văn hóa Trung Hoa, để văn hóa truyền thống Trung Hoa đi vào hàng nghìn hộ gia đình một cách rộng rãi, nhanh chóng và trực tiếp hơn, gieo vào lòng hàng trăm triệu thanh niên sẽ càng khơi dậy lòng tự tin văn hóa, lòng tự tôn dân tộc và lòng yêu nước của hàng trăm triệu người của con trai và con gái Trung Quốc.

  từMạng tài nguyên phim và truyền hìnhCư dân mạng xem xongm88 trực tuyếnTin nhắn.

  (7856) 44Vài phút trước: Sun Maoxiang: Khắc họa công phu bầu không khí tráng lệ của thời đại mớiSự sáng tạo "Con đường mới của Tianchao" thất thường Sáng tạo nghệ thuật phải có ý thức về thời đại, nó phải là sự cùng tồn tại của sự chính trực và đổi mới, và sự cùng tồn tại của truyền thống và hiện đại. Văn hóa Việt Nam có những đặc điểm thi ca riêng biệt, nghệ thuật Việt Nam cũng có truyền thống thi ca. Truyền thống thơ ca này thể hiện trong sáng tạo nghệ thuật, là sự hòa quyện giữa thiên nhiên, trữ tình và bút pháp tự do, đan xen giữa bầu không khí rộng lớn và quan niệm nghệ thuật sâu sắc. Là một phần quan trọng của văn hóa truyền thống xuất sắc của Trung Quốc, thư pháp và hội họa Việt Nam thể hiện lý tưởng thẩm mỹ của triết học Việt Nam, chứa đựng một tinh thần văn hóa độc đáo, xây dựng một hệ thống mô hình dựa trên đường nét và theo đuổi lĩnh vực hài hòa giữa con người và thiên nhiên và một cái nhìn rõ ràng của Tao. Những phẩm chất riêng ấy của mỹ thuật Việt Nam cũng chính là khởi nguồn của sự cách tân, sáng tạo trong sáng tạo nghệ thuật đương đại. Quá trình sáng tác một tác phẩm cũng giống như một quả trứng nở, thời gian nở của các bức tranh khác nhau có thể khác nhau, nhưng điểm giống nhau là tâm huyết của người họa sĩ và niềm vui khi tác phẩm ra đời. Đằng sau sự ra đời của một bức tranh là mồ hôi công sức của người họa sĩ, mang theo tài năng, óc thẩm mỹ, phẩm chất tinh thần và quan niệm nghệ thuật của người họa sĩ. Nửa tháng trước, tôi nhận được lời kêu gọi tiếp nhận kỷ nguyên mới từ Học viện Mỹ thuật Trung ương của Liên minh Dân chủ Trung Quốc, điều này ngay lập tức khiến tôi say mê suy nghĩ sáng tạo. Đột nhiên một ngày nọ, tôi thức dậy vào sáng sớm, và nhanh chóng tạo một bản nháp nhỏ trên một tờ giấy, và để lại một dòng chữ nhỏ: Con đường mới của Tianzhu. Ngay lập tức, tôi cảm thấy rất phấn khích và đam mê không thể kiểm soát. Sau gần mười ngày miệt mài sáng tạo, cuối cùng một tác phẩm mới với hình trong hình và cảnh ngoài cảnh cuối cùng cũng hoàn thành, rất vừa ý tôi. Toàn bộ bức tranh "A New Path to the Moat" có tông màu xanh ngọc, bố cục đầy đủ, thể hiện thẳng đứng chủ đề của bức tranh, tạo cho người ta cảm giác đang nhìn lên núi. Để đường sắt cao tốc không nhìn thẳng và mất thẩm mỹ, góc của cây cầu được quay từ phía trên bên trái để thống nhất hình ảnh và các đường cong được sử dụng để chạy qua nó. Có những khu ruộng bậc thang rộng lớn trên núi, được bao phủ bởi mây và sương, có một vẻ đẹp tĩnh và động, đặc biệt là ở phía trên bên trái của bức tranh, có một công trình nông thôn mới, vì vậy có những bức tranh bên ngoài bức tranh. Đây là khái niệm sáng tạo nhất quán của giáo viên của tôi, ông Li Keran, để vẽ các tác phẩm bên ngoài và bên trong, để bức tranh có một loại tác động. Trong việc sử dụng mực và màu, tôi cũng áp dụng phương pháp của thầy tôi, ông Li Keran, nhuộm từng lớp để bức tranh có cảm giác dày. Bốn điểm kế thừa và đổi mới, ba điểm sinh linh, ba điểm bồi dưỡng chân tình. Đây cũng là kinh nghiệm sáng tạo của tôi được tích lũy trong nhiều năm qua. Cây cầu có màu xám nhạt và không thể nhìn thấy trong bức tranh, vì vậy tôi đã sử dụng đất son để vẽ toàn bộ cầu cạn, và các đoàn tàu trên cầu được vẽ bằng màu vàng nhạt, cũng để tạo sự thống nhất cho bức tranh tổng thể. Núi và sông nước có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống và tâm thức văn hóa của người Việt Nam, giàu ý nghĩa nhân văn, có ý nghĩa tượng trưng, tượng trưng mạnh mẽ. Zhang Jian, một nhà văn thời nhà Thanh, đã nói trong "You Meng Ying": Có phong cảnh trên mặt đất, phong cảnh trên tranh, phong cảnh trong mơ và phong cảnh trong rương. Điều quan trọng nhất đối với một họa sĩ là cảm giác, và mực ở khắp mọi nơi, thể hiện một cảm giác thanh lịch trong sự tự do và dễ dàng, đó là duy nhất. Hội họa Việt Nam có một quan niệm nghệ thuật không gian tưởng tượng. Đây là địa hạt nghệ thuật được hình thành khi người họa sĩ thể hiện tư tưởng, cảm xúc của mình bằng cách miêu tả cảnh vật. Nó có thể khiến người đánh giá cộng hưởng thông qua sự liên tưởng và lấy cảm hứng từ nó. Một tác phẩm có thể hiện được quan niệm nghệ thuật hay không mới là mấu chốt của sự thành công. Muốn vẽ đẹp thì tinh thần vẽ tự do là quan trọng nhất. Hội họa Việt Nam là sự kết hợp giữa thơ ca, thư pháp và hội họa, không thể khác hoàn toàn mà cũng không thể giống hoàn toàn. Và tấm bằng này dần dần được hình thành trong quá trình thực hành nghệ thuật lâu dài, đó không chỉ là nghệ thuật của sự tự cao mà còn là nghệ thuật của sự quên mình cao cả. Ngã và vô ngã tưởng như mâu thuẫn nhưng thực ra lại thống nhất với nhau. "Một con đường mới đến thiên đường" (một phần) Các nghệ sĩ nên nắm bắt chủ đề và giá trị của thời đại, và ca ngợi thời đại vĩ đại bằng cả trái tim và tâm hồn. Văn học, nghệ thuật là tiếng kêu chói tai của sự tiến bộ của thời đại. Trong thời đại mới, hành trình mới, chúng ta sẽ nắm vững vị trí lịch sử của văn học nghệ thuật đương đại Việt Nam, bám sát chủ đề phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa để tiến hành sáng tạo văn học nghệ thuật, hát bài ca tân thời. thời đại ồn ào hơn. Tăng cường sáng tác đề tài hiện thực, chú trọng khai thác đề tài và chủ đề từ những biến đổi của thời đại, ra mắt nhiều kiệt tác tán dương khí thế hào hùng của thời đại mới. Mục đích nghệ thuật của người nghệ sĩ là làm đẹp tâm hồn tôi, làm vui tai mắt tôi, bộc lộ tâm trí tôi, củng cố hồn quê tôi. Bản chất của hội họa Việt Nam là nhân văn, cá nhân, trữ tình, tự do và siêu hình. Siêu hình là nghệ thuật, siêu hình là công nghệ, đây là ranh giới cơ bản giữa công nghệ và Đạo. Con người sống giữa trời và đất, chỉ khi có trời và đất, núi và nước, hoa cỏ thì mới có sinh khí. Tinh thần đầy cảm hứng của hội họa Việt Nam được thể hiện bằng cọ và mực. Cốt lõi của hội họa Việt Nam là văn hóa, truyền tải Đạo, và văn hóa có được nhờ sự kết tủa. Sun Maoxiang đã lắng nghe người cố vấn của mình, ông Li Keran, là một họa sĩ, nếu không có sự đổi mới trong nghệ thuật, điều đó có nghĩa là bức tranh không có tên riêng. Ý thức đổi mới luôn chạy qua quá trình thực hành sáng tạo của tôi. Thể hiện cảm xúc của riêng bạn bằng trái tim của bạn và khơi dậy sự cộng hưởng cảm xúc của người xem thông qua sự trau chuốt của cái đẹp. Nó không chỉ chú ý đến chất lượng viết của bút lông và mực, và thể hiện cảm xúc trong sự thay đổi phong phú của đường nét; mà còn dựa vào sự thay đổi tinh tế của màu sắc để làm phong phú thêm biểu hiện nghệ thuật của bức tranh, và cố gắng thể hiện quan niệm nghệ thuật của phong cảnh với hương vị của thời gian. Một họa sĩ sáng tạo luôn theo đuổi lĩnh vực của sự quyến rũ sống động, trong bối cảnh này, Danqing cọ và mực là biểu hiện của sự quyến rũ trôi chảy, và quan niệm nghệ thuật về sự quyến rũ trở thành nội hàm sâu xa của hội họa. Việc viết tranh tự do nhấn mạnh sự huy hoàng của quá trình sáng tạo hơn là việc hoàn thành mục đích sáng tạo. Theo nghĩa này, cọ vẽ tự do không chỉ là sự hiểu biết về thế giới khách quan, mà còn là sự miêu tả sự tự nhận thức của chính nghệ sĩ. Tìm cây phải làm cho chắc gốc, muốn chảy xa phải khơi nguồn. Đối với họa sĩ, dù là hiện thực hay biểu cảm, nhưng thực chất đều là biểu hiện tâm trạng của người sáng tạo, chỉ thông qua biểu hiện như vậy, mới có thể biểu đạt ý nghĩa phổ quát, đồng thời cũng rất cá nhân, mới có thể đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật truyền thống. nghệ thuật Việt Nam. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nhận ra sự tự tin văn hóa thực sự trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Bản chất của những sáng tạo chất lượng cao nằm ở cái nhìn sâu sắc chính xác và nắm bắt mạnh mẽ tinh thần của thời đại. Các họa sĩ phải khao khát tập trung vào những sáng tạo nghệ thuật hiện thực và theo chủ đề, đồng thời sử dụng bút vẽ của họ để thể hiện tinh thần của thời đại mới. Cần phải thể hiện trách nhiệm mới trong việc hun đúc tâm hồn Bacon, đạt được những thành tựu mới trong việc giữ gìn sự toàn vẹn và đổi mới, làm rạng rỡ một phong cách mới trong Ming Dexiu, thể hiện bầu không khí mới của văn học và nghệ thuật Việt Nam, tạo ra sự rực rỡ mới cho nền văn hóa Trung Quốc. Giấc mơ phục hưng dân tộc của người Việt cung cấp định hướng giá trị mạnh mẽ, sự gắn kết văn hóa và động lực tinh thần. (Văn bản / Sun Maoxiang) Sơ yếu lý lịch nghệ sĩ: Sun Maoxiang, nghệ sĩ hạng nhất quốc gia (giáo sư lớp ba trường trung học phổ thông). Sinh ra ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô vào tháng 3 năm 1957, ông gia nhập Đoàn kịch kịch Từ Châu vào năm 1977 để tham gia thiết kế nghệ thuật sân khấu và vẽ cảnh, đồng thời tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật của Đại học Sư phạm Giang Tô. Năm 1986, ông bái sư Lý Khắc Nhiên và đến Niutang để học vẽ tranh phong cảnh, cùng năm đó, ông được Học viện Hội họa Truyền thống Trung Quốc tỉnh Giang Tô thuê làm đợt đầu tiên gồm các họa sĩ được đặc cách bổ nhiệm và đặc biệt- nhà triển lãm được chỉ định. Ông đã liên tiếp giữ các chức vụ phó chủ tịch Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Từ Châu tỉnh Giang Tô, phó chủ tịch điều hành Học viện Hội họa và Thư pháp Từ Châu, giám đốc Hiệp hội Nghệ sĩ Giang Tô, ủy viên Ban Thường vụ khóa 13 và 14 của CPPCC Từ Châu, chuyên gia đánh giá các danh hiệu nghệ thuật cấp cao của tỉnh Giang Tô, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ thành phố. Năm 1997, ông được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phong tặng danh hiệu 97 Top 100 Văn nghệ sĩ Việt Nam, cùng năm đó ông gia nhập Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam và được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt của Nhà nước. Ông hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hội họa và Thư pháp của Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Từ Châu tỉnh Giang Tô, Giám đốc Học viện Mỹ thuật Trung ương của Liên minh Dân chủ Trung Quốc, Phó chủ tịch Hội họa và Thư pháp Quốc phong Giang Tô. Học viện Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc, chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thư pháp và Hội họa CPPCC Từ Châu, đồng thời là giáo sư được đặc cách bổ nhiệm của Đại học Giang Tô. Anh đã liên tiếp tổ chức các cuộc triển lãm tại Nhà triển lãm Từ Châu, Bảo tàng Nghệ thuật tỉnh Hắc Long Giang và Bảo tàng Nghệ thuật Việt Nam. Hội Họa sĩ Việt Nam đã biên tập và xuất bản "Một trăm họa sĩ kiệt xuất-Tôn Mao Tường" và "Con đường nghiên cứu học thuật của các bậc thầy về Hội họa và Thư pháp Việt Nam-Tôn Mao Tường" tuyển tập tranh khổ lớn bìa cứng và hơn mười tuyển tập đặc biệt. Là một trong hơn 10 họa sĩ phong cảnh được chọn của tỉnh, anh đã hai lần tham gia hoạt động của nhóm sáng tác ký họa Vạn Lý Giang Tô.

    《m88 trực tuyến》gợi ý liên quan

   Vuốt sang trái và phải
  • HDR10
  • Malaysia
  • Phim dài tập trên TV
  • truyền thuyết dân gian
  • chính kịch lãng mạn
  • đố
  • Phim giáo dục an toàn
  Trở lại đầu trang