Xe SUV 7 chỗ Daquan 2015

Xe SUV 7 chỗ Daquan 2015

3533 đmọi người

  5.2

  • Diễn viên chính: Đại Viên Tiên

   Tom lược

  định mệnh. Trong cuộc đấu tranh kéo dài hàng thế kỷ, Đảng luôn kiên định xuất phát từ điều kiện dân tộc của nước ta, tìm tòi và hình thành đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Trung Quốc. Con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường rộng lớn để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân và thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Bằng cách đặt chân lên đất Trung Quốc, kế thừa nền văn minh Trung Quốc và đi theo con đường đúng đắn phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc, đảng và nhân dân sẽ có một sân khấu cực kỳ rộng lớn, một di sản lịch sử cực kỳ sâu sắc và một quyết tâm tiến lên cực kỳ mạnh mẽ. . Chừng nào chúng ta không đi theo con đường cũ khép kín và cứng nhắc, cũng không đi theo con đường tà đạo thay cờ, kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thì chúng ta nhất định có thể xây dựng đất nước ta giàu mạnh, dân chủ. , đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại văn minh, hài hòa, giàu đẹp. (6) Giữ giới trong tâm. Trên đường, thế giới là dành cho công chúng. Đảng luôn quan tâm đến tương lai và vận mệnh của nhân loại với tầm nhìn toàn cầu, hiểu đúng và xử lý mối quan hệ với thế giới bên ngoài từ góc độ phát triển của loài người, mô hình vĩ đại của những thay đổi thế giới và lịch sử phát triển vĩ đại của Trung Quốc, kiên quyết mở cửa chứ không đóng cửa, kiên quyết đôi bên cùng có lợi chứ không phải con số không. Chúng ta phải đề cao công lý và đề cao công lý, đứng về phía lẽ phải của lịch sử, đứng về phía tiến bộ của nhân loại. Miễn là chúng ta kiên định con đường phát triển hòa bình, phát triển bản thân thông qua duy trì hòa bình thế giới và duy trì hòa bình thế giới thông qua sự phát triển của chính mình, cùng tiến bộ với tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới, không phụ thuộc vào người khác, không cướp bóc của người khác , và không bao giờ mưu cầu bá quyền, chúng ta chắc chắn sẽ có thể tiếp tục phụng sự nhân loại, sự tiến bộ của nền văn minh đóng góp trí tuệ và sức lực, cùng nhân dân thế giới đẩy bánh xe lịch sử tiến tới tương lai tươi sáng. (7) Kiên trì tiên phong và đổi mới. Đổi mới sáng tạo là động lực vô tận cho sự phát triển và tiến bộ của đất nước, dân tộc. Sự nghiệp càng lớn thì càng khó khăn, nguy hiểm, càng đòi hỏi sự lao động cần cù, sáng tạo. Đảng lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, tìm tòi lên xuống, phấn đấu mở mang, tiến lên phía trước, không ngừng thúc đẩy đổi mới lý luận, đổi mới thực tiễn, đổi mới hệ thống, đổi mới văn hóa và các đổi mới khác, dám đi đầu thiên hạ, tiến bước ra khỏi con đường chưa ai đi, không một con đường nào có thể cản bước tiến của Đảng và của nhân dân. Chỉ cần chúng ta thuận theo xu thế thời đại, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dũng cảm đẩy mạnh cải cách, nhìn nhận chính xác sự thay đổi, phản ứng khoa học, chủ động tìm kiếm sự thay đổi, không bao giờ cứng nhắc, trì trệ, nhất định chúng ta sẽ làm được. tạo ra nhiều phép lạ ấn tượng hơn trên thế giới. (8) Kiên trì và dám đấu tranh. Dám đánh, dám thắng là động lực tinh thần vô địch, mạnh mẽ của Đảng, của nhân dân. Tất cả những thành tựu của đảng và nhân dân không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải do người khác ban cho, mà là do đấu tranh không ngừng mà có được. Đảng ra đời trong và ngoài nước, lớn lên trong gian khổ, lớn mạnh trong vượt qua khó khăn, vì nhân dân, vì nước, vì dân tộc, vì lý tưởng và niềm tin, dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu, khó khăn đến đâu Con đường dù gian nan, thử thách đến đâu, Đảng cũng không sợ hãi, không bao giờ lùi bước, không sợ hy sinh, kiên trì. Chỉ cần chúng ta nắm vững đặc điểm lịch sử của cuộc đấu tranh vĩ đại mới, nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ lịch sử, đi trước và chủ động tốt, phát huy tinh thần đấu tranh, củng cố kỹ năng chiến đấu, đoàn kết ý chí và sức mạnh của toàn Đảng và nhân dân cả nước, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi nguy cơ, thách thức có thể lường trước và không lường trước được. (9) Tuân thủ mặt trận thống nhất. đoàn kết là sức mạnh. Thành lập mặt trận thống nhất rộng rãi nhất là vũ khí thần kỳ quan trọng để đảng đánh bại kẻ thù và là vũ khí thần kỳ quan trọng để đảng cầm quyền và chấn hưng đất nước. Đảng luôn quán triệt khối đại đoàn kết, đại đoàn kết, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, huy động mọi nhân tố tích cực có thể huy động được, thúc đẩy quan hệ hài hoà giữa các chính đảng, các dân tộc, các tôn giáo, các giai cấp, đồng bào trong và ngoài nước, và phát huy tối đa sức mạnh đấu tranh chung. Miễn là chúng ta tiếp tục củng cố và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc, khối đại đoàn kết nhân dân cả nước, khối đại đoàn kết con cháu người Hoa, rèn luyện ý thức cộng đồng của dân tộc Trung Hoa, và hình thành một tình huống sống động trong đó tất cả người dân Trung Quốc trong và ngoài nước đều nghĩ về một điều và cùng nhau làm việc, Chắc chắn sẽ có thể tập hợp sức mạnh vĩ đại để thực hiện sự trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. (10) Kiên trì tự làm cách mạng. Can đảm tự cách mạng là một dấu hiệu đáng chú ý cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc khác với các đảng phái chính trị khác. Tinh thần tự cách mạng là chỗ dựa vững chắc để đảng giữ mãi sức sống thanh xuân. Một đảng mác-xít tiên tiến không được sinh ra, mà được tôi luyện thông qua quá trình tự cách mạng liên tục. Sau một thế kỷ thăng trầm, đảng đã trở nên mạnh mẽ hơn, bí quyết của nó là luôn trung thành với sự thật và sửa chữa sai lầm. Sự vĩ đại của Đảng không phải ở chỗ không mắc sai lầm, mà ở chỗ không bao giờ giấu bệnh, trốn chữa, tích cực phê bình và tự phê bình, dám thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, dũng cảm tự cách mạng. Miễn là chúng ta tiếp tục loại bỏ tất cả các nhân tố làm tổn hại đến bản chất tiên tiến và sự trong sạch của đảng, và không ngừng loại bỏ tất cả các loại virus ăn mòn cơ thể lành mạnh của đảng, chúng ta sẽ có thể đảm bảo rằng đảng sẽ không bị thoái hóa, không đổi màu, không đổi vị. và đảm bảo rằng đảng bám sát và phát triển Trung Quốc trong thời đại mới, trong tiến trình lịch sử của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nó luôn là hạt nhân của sự lãnh đạo mạnh mẽ. Mười nội dung trên là những kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua quá trình rèn luyện lâu dài và của cải tinh thần do Đảng và nhân dân cùng tạo dựng, cần được nâng niu, bền bỉ lâu dài và không ngừng được làm phong phú, phát triển trong thực tiễn trong thời kỳ mới. 7. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới không được quên nguyện vọng ban đầu của mình, chỉ có như vậy mới kiên định. Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết lâu dài vì sự nghiệp vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, và thế kỷ này đang ở thời kỳ đỉnh cao. Trong 100 năm qua, đảng đã trao cho nhân dân và lịch sử một bảng trả lời xuất sắc. Giờ đây, đảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Trung Quốc bắt tay vào một con đường mới lao vào kỳ thi để đạt được mục tiêu trăm năm lần thứ hai. Thời gian là giám khảo, chúng ta là giám khảo, và nhân dân là giám khảo. Chúng ta phải tiếp tục đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, thể hiện diện mạo mới, hành động mới trong thời kỳ mới, hành trình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch chiến lược hai giai đoạn để thực hiện mục tiêu trăm năm lần thứ hai. Từ năm 2020 đến năm 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, và từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này, xây dựng nước ta trở thành nước giàu mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa. Đến lúc đó, nền văn minh vật chất, văn minh chính trị, văn minh tinh thần, văn minh xã hội và văn minh sinh thái của nước tôi sẽ được nâng cấp toàn diện, hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản lý sẽ được hiện đại hóa, và nước tôi sẽ trở thành một quốc gia có sức mạnh toàn diện hàng đầu quốc gia và ảnh hưởng quốc tế. Sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người về cơ bản sẽ được thực hiện. Người dân đất nước chúng ta sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, và đất nước Trung Quốc sẽ đứng cao trong số các quốc gia trên thế giới với một thái độ cao hơn. Ngày nay, chúng ta đang tiến gần hơn, tự tin hơn và có khả năng thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Đồng thời, toàn đảng phải tỉnh táo nhận thức rằng công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa sẽ không bao giờ dễ dàng đạt được bằng khua chiêng đánh trống, và con đường phía trước vẫn còn nhiều rủi ro và thách thức có thể dự đoán và khó lường trước; Đó là và sẽ còn ở trong giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội trong một thời gian dài và nước ta vẫn là nước đang phát triển lớn nhất thế giới, mâu thuẫn xã hội chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn với sự phát triển mất cân đối, tương xứng. Toàn đảng phải ghi nhớ câu hỏi cơ bản Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì và muốn làm gì, nắm bắt xu thế phát triển chung của lịch sử, củng cố lý tưởng và niềm tin, ghi nhớ sứ mệnh ban đầu, luôn khiêm tốn và thận trọng , không kiêu ngạo cũng không bốc đồng, làm việc chăm chỉ, khơi dậy sức mạnh từ những chiến thắng vĩ đại, và rút kinh nghiệm từ những bước ngoặt Học những bài học lịch sử từ những thất bại, không sợ bất kỳ rủi ro nào, không bị bối rối trước bất kỳ rối loạn nào, không bao giờ phạm sai lầm lật đổ những vấn đề cơ bản , và phấn đấu để đạt được các mục tiêu đã đề ra với sự kiên trì gắn bó với những ngọn đồi xanh và không bao giờ buông tay, Mười điều tỉnh táo không ngừng thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Toàn đảng phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, học thuyết Đặng Tiểu Bình, tư tưởng trọng yếu Ba đại diện, quan điểm phát triển khoa học, thực hiện triệt để tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, vận dụng chủ nghĩa Mác lập trường, quan điểm, phương pháp quán sát, nắm bắt, dẫn dắt thời đại, đồng thời không ngừng hiểu sâu sắc các quy luật điều hành Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển của xã hội loài người. Chúng ta phải tuân thủ lý thuyết cơ bản, đường lối cơ bản và chiến lược cơ bản của đảng, củng cố bốn ý thức, củng cố bốn sự tự tin, đạt được hai biện pháp bảo vệ, tuân thủ khái niệm hệ thống, phối hợp thúc đẩy bố cục tổng thể năm trong một , phối hợp thúc đẩy bốn bố cục chiến lược toàn diện.Giai đoạn phát triển mới, thực hiện khái niệm phát triển mới, xây dựng mô hình phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đi sâu toàn diện cải cách và mở cửa, thúc đẩy thịnh vượng chung, phát huy tự lực, tự cường về khoa học và công nghệ, phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt quá trình, bảo đảm nhân dân làm chủ nước, tuân thủ pháp quyền toàn diện, tuân thủ hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, tuân thủ bảo vệ và cải thiện sinh kế của người dân trong quá trình phát triển, tuân thủ sự cùng tồn tại hài hòa giữa con người và thiên nhiên, phối hợp giữa phát triển và an ninh, đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, cùng nhau thúc đẩy dân giàu, nước mạnh của đất nước, và vẻ đẹp của Trung Quốc. Toàn đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đứng vững trên lập trường của nhân dân, giữ vững địa vị làm chủ của nhân dân, tôn trọng tinh thần tiên phong của nhân dân, thực hiện triết lý phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, giữ vững công bằng và công bằng xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề phát triển mất cân đối và bất cập Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện, bảo vệ và phát triển những lợi ích cơ bản của đại đa số nhân dân, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong nước tiếp tục phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Toàn đảng phải ghi nhớ rằng mọi người sinh ra trong nghịch cảnh và chết trong hòa bình, luôn có tầm nhìn xa và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm trong thời kỳ hòa bình, tiếp tục thúc đẩy đại công trình xây dựng đảng trong thời kỳ mới, kiên định toàn diện và quản lý đảng chặt chẽ, kiên định thúc đẩy xây dựng đảng cách, chính quyền trong sạch và đấu tranh chống tham nhũng, dũng cảm đối mặt với phép thử quản trị lâu dài, phép thử cải cách và mở cửa, phép thử của kinh tế thị trường và môi trường bên ngoài mà đảng phải đối mặt, kiên quyết khắc phục nguy cơ sa sút tinh thần, nguy cơ không đủ năng lực, nguy cơ xa rời quần chúng, nguy cơ tha hóa thụ động. Chúng ta phải giữ vững chí khí anh dũng, khó khăn gian khổ hơn, hiểm nguy hơn, dám đánh và giỏi đánh, gặp khó khăn phải khắc phục khó khăn, lập cầu khi gặp nước. Sự phát triển của sự nghiệp của đảng và của nhân dân đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ những người Cộng sản Trung Quốc, và chúng ta phải nắm bắt kế hoạch cơ bản của việc có người kế vị. Chúng ta phải kiên trì giáo dục nhân dân tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình trong thời đại mới, đoàn kết nhân dân với lý tưởng và niềm tin của đảng, bồi dưỡng nhân dân bằng các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, truyền cảm hứng cho nhân dân với sứ mệnh lịch sử phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, và đào tạo một số lượng lớn những người kế thừa có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề của thời đại. Cần không ngừng bồi dưỡng, tuyển chọn đội ngũ cán bộ chuyên môn có phẩm chất cao, có cả liêm chính và năng lực, trung thành và trong sạch, nhất là cán bộ trẻ ưu tú, giáo dục hướng dẫn đại bộ phận đảng viên và cán bộ ý thức kiên định, trung thành với chủ nghĩa xã hội của Tập Cận Bình. tư tưởng đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, ghi nhớ Nói suông hại nước và chân chính làm việc chăm chỉ để trẻ hóa đất nước, thiết lập ý thức gia đình và đất nước phục vụ nhân dân, theo đuổi vương quốc tư tưởng cao cả, và tăng cường khả năng chịu trách nhiệm mạnh mẽ. Phải không ngừng tiếp thu những nhân tố tiên tiến trong các tầng lớp nhân dân, nhất là những thanh niên ưu tú vào đảng, giáo dục, hướng dẫn đảng viên trẻ luôn lấy đảng làm ngọn cờ, đảng làm phương hướng, ý chí của đảng. như ý nguyện, để tiếp nối dòng máu đỏ của đảng, Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của đảng, vượt gió mưa, nhìn ra thế giới, rèn luyện cơ bắp, phát huy tài năng trong đấu tranh. Phải không ngừng bồi dưỡng, đào tạo những nhân tài ưu tú có tinh thần yêu nước, tận tụy, dũng cảm đổi mới, thực sự mến hiền tài, trau dồi tài năng, trọng dụng nhân tài, tập hợp những nhân tài ưu tú của các tầng lớp xã hội cho cuộc đấu tranh vĩ đại của Đảng và nhân dân. người dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, thực hiện triệt để Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới Thời đại, phát huy mạnh mẽ tinh thần xây dựng đảng vĩ đại, không quên đau khổ ngày hôm qua Rực rỡ, xứng tầm sứ mệnh hôm nay, sống vì ước mơ vĩ đại của ngày mai, lấy lịch sử làm gương, kiến tạo tương lai, nỗ lực, tiến lên dũng cảm tiến lên phía trước, và nỗ lực không ngừng để thực hiện mục tiêu trăm năm thứ hai và thực hiện giấc mơ Trung Hoa về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã giành được những thắng lợi vĩ đại và vinh quang trong 100 năm qua nhất định sẽ giành được những thắng lợi và vinh quang to lớn hơn nữa trong thời đại mới và chặng đường mới!

  Xe SUV 7 chỗ Daquan 2015 bình luận mới nhất

  từThủ đô điện ảnh và truyền hìnhCư dân mạng xem xongXe SUV 7 chỗ Daquan 2015Tin nhắn.

  (1705) 27Vài phút trước: Chúc mừng đám cưới bạn bè 15Chúc mừng đám cưới bạn bè 15 Trong cuộc sống thực tế hay công việc và học tập chắc hẳn ai cũng sẽ không tránh khỏi những lần tiếp xúc hoặc sử dụng lời chúc mừng, lời chúc mừng có đặc điểm là ngôn ngữ hoa mỹ và tình cảm chân thành. Viết bài phát biểu chúc mừng như thế nào để tránh giẫm phải sấm sét? Dưới đây là những lời chúc mừng đám cưới của bạn bè do editor tổng hợp cho mọi người, chỉ mang tính chất tham khảo, mời mọi người đón đọc. Lời chúc mừng đám cưới của bạn thân 1 Hai bánh bao kết hôn, tiễn khách xong chú rể trở về phòng ngủ thì thấy một viên thịt viên nằm trên giường!Chú rể kinh ngạc hỏi cô dâu đâu?Bạn không quen mặc quần áo. “Nghe nói anh mới cưới vợ, cô dâu rất xứng đôi với anh, dáng người đầy đặn, da dẻ hồng hào nên ai cũng nói hai người là một cặp đôi hoàn hảo. Chúc mừng bạn đã tìm được người bạn tâm giao để gắn bó cả đời. Kết hôn là sự kiện trọng đại của đời người. Tôi cũng tin rằng bạn sẽ có quyết định sáng suốt nhất. Khi đó, bạn sẽ có được kết tinh của tình yêu và sinh ra một quý tử đáng yêu . Nhớ đãi anh một bữa cơm nhé! Hai lạy: Anh ngủ dưới sàn em ngủ trên giường Vợ chồng khấn nhau vất vả, chao ôi~ Anh là cừu còn em là cừu chó sói. Xin chúc mừng! Nói lời tạm biệt với cuộc sống độc thân có nghĩa là bạn đã thực sự tìm thấy tình yêu đích thực. Là bạn của bạn, tôi thực sự rất phấn khích. Chúc bạn một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc... cẩn thận kẻo trở thành một người phụ nữ mặt vàng ~ Định mệnh, a thân thể trăm năm, giấc ngủ trăm năm. Nam tài mỹ nữ tự nhiên xứng đôi, chỉ ghen tị với vịt quan chứ không có tiên. Ba niềm vui lớn trong đời, bạn thân mến, trong ngày cưới của bạn, tôi xin chân thành chúc bạn một đám cưới hạnh phúc và cầu mong tình yêu sẽ lấp đầy cuộc sống ngọt ngào của bạn, để mỗi ngày trong tương lai sẽ tươi sáng và vui vẻ như ngày hôm nay! , Một con chuột Mickey, thắp hoa và nến, sống cùng nhau, một người trở thành chồng và một người trở thành mẹ trong tương lai, thật hạnh phúc! Chúc đôi trẻ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc! Trạng thái cao nhất của tình yêu và hạnh phúc là tương đối vô độ. Chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới yêu nhau chân thành, và họ sẽ gặp nhau mãi mãi! Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Một cây cầu chim ác trên bầu trời, một đôi uyên ương trong thế giới, vừa đúng dịp Tết, hoa nở thành đôi, hạnh phúc lứa đôi, mật ngọt, đôi bạn tri kỉ, niềm vui trên trời, niềm vui dưới đất, Người cũng vui, vật cũng vui, vật cũng vui, vạn vật cũng vui. Có một loại tình yêu gọi là khao khát, có một loại tình yêu gọi là vĩnh viễn, có một loại chân thành gọi là thường xuyên tồn tại, có một loại khao khát gọi là tình cảm, số phận là do ông trời định, lâu dài là giả tạo. một lời chúc thầm lặng như sao băng, chúc anh em mãi mãi đoàn kết. Lời chúc mừng đám cưới bạn thân 2 1. Nhà đầy hoa nến, uyên ương kiêu hãnh, vợ chồng tương ái, phượng hoàng tương ái. 2. Vịt quan có đầu và lông mày trắng đang xoắn vào nhau, và Qingyang Qirui có trái tim như đào và mận. 3. Rõ ràng là duyên phận từ ngàn năm trước, là tất yếu do vô số tích tụ ngẫu nhiên hình thành, sao có thể không phải là kết quả của sự khắc ghi cẩn thận trên đá Tam Sinh? , tình yêu đích thực mãi mãi. 4. Hai họ kết hôn, cùng nhau ký kết khế ước, hảo hảo sẽ trường tồn vĩnh viễn, xứng đôi cùng tên. Thấy hoa đào ngày này thiêu đốt, thích hợp là IKEA. Tôi muốn viết một bức thư cho Hong Jian với sự đồng ý của những người đầu trắng, để liên minh lá đỏ được ghi vào cây quýt. Thẻ này. 5. Cô dâu xinh đẹp như rượu hồng, còn chú rể là ly thủy tinh. Xin chúc mừng! Rượu và ly không thể tách rời! Chúc phúc cho bạn! Rượu và ly là yêu thương và yêu thương!! Cô dâu xinh đẹp như một ly rượu vang hồng và chú rể là ly rượu vang đỏ. Chỉ cần nếm thử cả hai từ từ? hương vị dung hợp chúc mừng! Rượu và chén từ nay không thể tách rời! Chúc phúc cho bạn! Rượu và chén là yêu thương! Mười năm tu luyện có thể qua chung một thuyền, trăm năm ngủ chung canh tác. Tìm được nàng giữa biển người mênh mông rõ ràng là duyên phận ngàn năm trước, chúc hai người hạnh phúc, hòa thuận. 6. Nam tài mỹ nữ tự nhiên xứng đôi, chỉ ghen tị với vịt quan mà không phải tiên. 7. Tu mười năm có thể chung một thuyền, tu trăm năm có thể ngủ chung. Tìm thấy anh ấy/cô ấy trong đám đông rộng lớn rõ ràng là một định mệnh từ hàng ngàn năm trước, sự tất yếu được tích lũy bởi vô số lần ngẫu nhiên, làm sao nó không phải là kết quả của sự khắc ghi cẩn thận trên Đá Tam Sinh? Zinnia ngàn dặm là ngày của Yingge, én bay bướm bay, bạn tri kỷ trải qua một lòng một dạ, vạn vật chìm trong im lặng, ngọn nến đỏ rực rỡ, nụ cười tràn ngập các bạn. Tôi chân thành chúc hai bạn một trăm năm âm nhạc và một trăm năm hôn nhân. 10. Bạn có thể gặp ai đó trong một giây, quen ai đó trong một phút và yêu ai đó trong một ngày, nhưng yêu một người là chuyện cả đời, và già đi cùng người mình yêu mới là điều lãng mạn nhất, tôi ước 11. Ngôn tình ngàn năm, hôn nhân ngàn năm chờ đợi. Bạn của ngày hôm nay là niềm hy vọng do Yuelao gieo trồng, và là tình yêu của sự tái sinh của thời gian. Sóng vô tuyến của xx mang theo lời chúc chân thành của tôi, chúc bạn tuổi già vui vẻ và đoàn kết mãi mãi. 12. Chúc mừng bạn tìm được bạn đời trong Trường Chinh, cả đời có người nương tựa, chúc mừng bạn tìm được bạn đời trong cách mạng, từ nay về sau bạn được nương tựa cả đời . Hôm nay bạn cùng nắm tay nhau, tôi chúc bầu trời ngàn dặm, lời chúc được gửi đến, và một đám cưới hạnh phúc Chúc mừng đám cưới bạn bè 3 1. Yêu nhau mãi mãi và hạnh phúc mãi mãi. Nguyện tình anh sâu hơn biển! Chúc các bạn tân hôn hạnh phúc, mãi mặn nồng, cùng nhau già đi! 2. Như giấc mơ nở nụ cười. Giống như một bài hát, đầy ân sủng. Như ngọn nến, nó đốt cháy hạnh phúc, như tấm gương, nó soi sáng cuộc đời. Chúc các bạn cùng nhau già đi. 3. Cái chạm tay của con trai cũng là hơi ấm của tuổi già bên nhau. Chúc phúc cho tình yêu của bạn, đó là một khu vườn tháng năm đầy hoa hồng. Anh chỉ mong rằng niềm vui và hạnh phúc sẽ ở bên em suốt đời thôi! Hôn nhân hạnh phúc. 4. Xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy tri kỷ duy nhất trong cuộc đời này, trong tình yêu thầm lặng trong tương lai, tôi hy vọng hai bạn sẽ yêu nhau, cùng nhau cố gắng và cùng nhau vun đắp những bông hoa hạnh phúc. Chúc hai bạn có một đám cưới hạnh phúc! 5. Hôn nhân là do Thượng đế thiết lập, hôn nhân hạnh phúc là do Thượng đế ban tặng, cầu mong Thượng đế của chúng ta ban phước lành cho bạn và gia đình bạn với mọi phước lành trên trời và phước lành ẩn giấu dưới đất! 6. Em nâng ly chúc mừng anh, cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào của tân hôn, tắt hơi em bé cho anh, bồ câu trắng đáp xuống giảng đường, kết thành vòng hoa, chúc cuộc sống hôn nhân của anh mãi tươi đẹp như hoa! 7. Từng mảnh mây bay ngang trời mang theo lời chúc em, trăng sáng đêm rót vị ngọt say lòng đất, Đêm nay chúc đôi bạn thân, đôi tân hôn, tình non sông muôn thuở. 8. Yêu nhau trong một cuộc hẹn hò mù quáng, và có một cuộc hôn nhân tốt đẹp với một trái tim và một trái tim. Hoa nến tươi cười chào chim uyên ương, tân lang vui nở hoa sen. Chúc các bạn có một đám cưới hạnh phúc, tình yêu ngọt ngào, hôn nhân hạnh phúc và sớm có con! 9. Hãy để chiếc nhẫn được buộc chặt, sự may mắn mà ông trời ban cho bạn, hãy để tiếng chuông vang lên, lời chúc phúc của tôi cho bạn, tôi chúc tất cả hạnh phúc và xinh đẹp, cùng bạn đi đến cuối cuộc đời cùng nhau già đi! Chúc mừng cặp đôi mới cưới! 10. Tu luyện mười năm có thể chung thuyền, tu trăm năm có thể ngủ chung. Tìm thấy cô ấy trong đám đông rộng lớn rõ ràng là một cơ duyên từ hàng ngàn năm trước, hãy tận tâm chăm sóc cơ duyên này, và chúc bạn một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc! 11. Đầu xuân tụ tập, đại nghĩa tình mới bắt đầu, hè sánh bước bên nhau, hoa trăng dịu dàng nói chuyện, thu nắm tay nhau, thề non hẹn biển, mở tiệc người thân và bạn bè vào mùa đông, gặp nhau trong tòa nhà đám cưới vào những ngày tốt lành. 12. Kết hôn thành vợ thành chồng, cùng nhau già đi, yêu nhau dài lâu, bên nhau cả đời, sinh con sớm, có nhiều chuyện vui. Rất nhiều lời chúc được gửi đến trong ngày hôm nay, chỉ mong mọi điều ước đều thành hiện thực. Đám cưới hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc! 13. Nắm tay nhau bước vào cung đường hôn nhân, tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, kề vai sát cánh, cùng nhau phấn đấu vì tương lai, ngày sau ngày càng thịnh vượng, chúc vợ chồng hạnh phúc, sự nghiệp hanh thông . 14. Gấm vàng ngọc lành, trời sinh xứng đôi, trai gái đẹp đôi, phúc lộc song toàn, chúc hai vợ chồng tân hôn hạnh phúc, vạn sự như ý , mọi việc thuận buồm xuôi gió, nắm tay nhau chia vui. 15. Trong lễ cưới, chủ hôn, cha mẹ hai bên và cô dâu phát biểu xong, chú rể phát biểu. Chú rể ấp úng nói: Chào mừng mọi người đến dự đám cưới của tôi, chúc mọi người có một đám cưới hạnh phúc! 16. Làn gió hôm nay tràn ngập vui vẻ, không khí hôm nay tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, hãy dang tay đón nhận lời chúc phúc của anh, cùng nhau già đi, kết hôn hạnh phúc. 17. Hãy nắm tay nhau, ủng hộ nhau mãi mãi, hãy nắm tay nhau, nắm đậu đỏ hạnh phúc, hãy nắm tay nhau, nhận lời chúc phúc của Yingying, chúc hai bạn cưới vui và sớm có con! 18. Chim hót líu lo, trăng già mỉm cười, chúc mừng bước tới cầu hạnh phúc, hoa viên mãn nguyệt viên mãn, hạnh phúc ngọt hơn mật, chúc mừng hai người nên duyên vợ chồng, hẹn hò yêu đương nhau, chia sẻ khó khăn và niềm vui, chúc mừng một đám cưới hạnh phúc và vui vẻ . 19. Nến đỏ rung rinh mang đến hạnh phúc, chữ "囍" tràn đầy hạnh phúc, hoa hồng nở ngào ngạt, pháo hoa rực rỡ. Trong ngày vui này, tôi chân thành chúc cho đôi bạn trẻ sẽ mãi yêu nhau và ở bên nhau hàng năm. Đám cưới hạnh phúc! 20. Lianli đã kết hôn hàng ngàn năm và Zhilan hạnh phúc vĩnh cửu. Khi thuận lợi, qin và pipa chơi những bản nhạc tao nhã. Vịt quan vui vẻ với nhau, vợ chồng coi nhau như thượng khách. Cùng nhau đổi mới và cùng nhau tận hưởng Trường Xuân. Phúc đức: hôn nhân hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc lâu dài. 21. Vịt uyên ương có đôi thì tình yêu ngọt ngào, bướm có đôi thì phúc lành, điều lành có đôi thì phúc thêm phúc, mộng đẹp có đôi thì phúc thêm phúc. Chúc bạn có một đám cưới hạnh phúc, sớm có em bé, nhiều điều tốt đẹp và những giấc mơ hạnh phúc! 22. Từ nay bầu trời sẽ xanh hơn, trăng sẽ tròn hơn, bạn sẽ có nhiều kỳ vọng hơn cho tương lai, từ đó sẽ có bạn khi cười và khi bạn khóc, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn lại. Cuộc sống bắt đầu hạnh phúc và viên mãn. Bạn bè, đám cưới hạnh phúc! 23. Chúc mừng đám cưới bạn của tôi, chúc vợ chồng bạn mãi mãi hạnh phúc. Cùng nhau hát trong tình yêu và hòa hợp, và chia sẻ một cuộc sống tươi đẹp cùng nhau tay trong tay. Chung sức xây dựng quê hương và dự định sinh đôi. Chúc các bạn của tôi may mắn và gặp nhiều may mắn! 24. Người ta nói kiếp trước phải quay đầu nhìn lại 500 lần mới có thể quay lại lướt qua ngày hôm nay, nhưng hôm nay Tú Đức lại cùng chung một con thuyền, hôm nay rốt cuộc sẽ kết hôn và kết hôn với nhau như thế nào? có một cuộc hôn nhân. 25. Nghe nói bạn sắp kết hôn nên tôi sẽ đến cổ vũ bạn! Hãy nhanh chóng sinh em bé, một gia đình ba người thật ngọt ngào làm sao! Có rất nhiều thứ lặt vặt trong cuộc sống sau khi kết hôn, chẳng hạn như củi, gạo, dầu, muối, nước sốt, giấm và trà. Dù quản lý vất vả nhưng đây là một mái ấm hạnh phúc! 26. Hôn nhân có sợi tơ ràng buộc, giữa hai trái tim ngọt ngào, vợ chồng bằng lòng gắn bó với nhau, trăm năm không có hạnh phúc vô biên. Hoa nến đỏ rực mừng tân hôn, tân lang ấm áp hạnh phúc. Chúc cho đôi bạn trẻ mãi bên nhau yêu thương nhau và sống cuộc đời tươi sáng mỗi ngày! 27. Lễ cưới không tặng quà, nhắn tin chúc phúc, sức khỏe và hạnh phúc luôn ở bên, vận khí bất ly thân, Thần Tài theo đuổi, tài lộc vào túi, tất cả những lợi ích được trao cho bạn, và nút thắt là vào đêm trước! 28. Vẻ đẹp của mặt trời lặn, sự ấm áp của những người yêu nhau ôm nhau, sự gắn bó của cặp đôi mới cưới, niềm vui của những đứa trẻ mới sinh, sự vĩnh cửu của người già nương tựa vào nhau, cảm giác đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, và lời chúc chân thành bạn bè hạnh phúc và hạnh phúc mãi mãi. 29. Từ quen đến quen, từ quen đến yêu, từ yêu đến cưới. Tôi biết quá trình này có cả hạnh phúc và cay đắng, mong các bạn hãy trân trọng niềm hạnh phúc khó có được này và nắm tay nhau đi hết con đường! 30. Ngày quốc khánh, những điều tốt đẹp đến rồi đi, đám cưới lãng mạn, những ngày lễ nồng nàn, nắm tay hạnh phúc, trang sức lấp lánh, tình yêu cả đời, đám cưới và dạ tiệc, học giả tài năng và quý cô xinh đẹp, bạn dày và bạn dày, kỳ nghỉ trăng mật, Quốc khánh tân hôn, hạnh phúc trọn đời. 31. Đêm nay, trong buồng tân hôn của bạn có hoa và nến, giờ phút này tôi xin chân thành chúc phúc, chúc các bạn cùng nhau cố gắng, sớm sinh quý tử, lòng tôi sẽ cùng bạn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc; Khi tin nhắn đổ chuông là anh nguyện yêu nhau trọn đời. 32. Anh đẹp trai, cô xinh đẹp tốt bụng, một đôi nam nữ kết hôn tại đây, anh mạnh mẽ dũng cảm, cô dịu dàng tốt bụng, cùng nhau ôm ấp đến ngày mai hạnh phúc. Tôi chúc các cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc, hạnh phúc và sức khỏe. 33. Hôm nay sẽ bớt đi một cử nhân, và thêm một cặp uyên ương! Sẽ có một cuộc sống mới vào năm tới! Cũng là một tân cử nhân! Tôi không ngờ bạn lại nói lời chia tay với cử nhân sớm như vậy! Tôi ước: đám cưới hạnh phúc! Sinh quý tử sớm! 34. Khi hoa nở, sen nở, trăm năm người ta sẽ hạnh phúc. Đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau cười đùa, và hội trường đầy ắp khách mời. Rượu say nồng, tiếng hát thật hay. Nắng chiếu trước cổng, vui vui trong sân. Tôi cầu chúc một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một gia đình hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn! 35. Trao một đôi cánh, thiên thần Xinyan, và cùng nhau bay trên bầu trời xanh trong tương lai, mỗi người trao một mảnh tình yêu đích thực, một người bạn đồng hành thần tiên, và tình yêu trong thế giới cùng nhau trong tương lai, tôi trao một đồng xu , và chúc bạn có một đám cưới hạnh phúc và một cuộc hôn nhân trăm năm hạnh phúc! 36. Những dòng tin nhắn nhỏ nhắn đều quý giá và ẩn chứa trong đó là lời chúc phúc gửi đến bạn, thể hiện lời chúc phúc chân thành của tôi dành cho bạn và mong muốn được cùng bạn ngọt ngào trong lễ cưới, tất cả những ngày vui vẻ hạnh phúc sau này đều sẽ liên quan đến bạn. 37. Dán đỏ mừng, đốt pháo, chào cờ, thắp nến đỏ, mời họ hàng, bạn bè tụ họp. Vào ngày lành, nhân duyên lành với bạn, tất cả họ hàng bạn bè đều tụ tập như thủy triều, cầu chúc cho đôi tân lang tân nương truyền phúc, xứng đáng với niềm vui lớn của bạn. cho một trăm năm và một cuộc sống hạnh phúc! 38. Kết thúc độc thân, nút thắt của lãng mạn, điểm khởi đầu của hạnh phúc, nhân ngày lễ đặc biệt này, chúc các bạn đã có gia đình tay trong tay chia sẻ yêu thương, kề vai sát cánh vượt mưa gió, cùng nhau già đi, ngọt ngào và hạnh phúc. Đám cưới hạnh phúc! 39. Biết nhau và yêu nhau, yêu nhau và hiểu nhau hơn, kết hôn hôm nay, yêu nhau và nắm tay nhau cả đời, và sống tốt từ bây giờ, nhắn tin chúc phúc cho đôi bạn, để hạnh phúc nở những bông hoa xinh đẹp, và lấp đầy những ngày tốt đẹp trong tương lai của bạn! 40. Nghe nói mấy ngày nữa đám cưới của bạn sẽ được tổ chức, tôi rất muốn tham dự nhưng vì lý do công việc nên không thể đến dự đám cưới của bạn nên đành gửi lời chúc phúc chân thành nhất qua kênh SMS: chúc bạn vui vẻ! hỷ, nụ cười Thường khai! 41. Hạnh phúc kép đỏ dán vào cửa, khóe miệng nở nụ cười, trong lòng dịu dàng ngọt ngào, hạnh phúc viên mãn bên bạn, ngày cưới cùng nhau nâng ly chúc đôi, chúc bạn như ý mãi mãi đoàn kết và hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đám cưới hạnh phúc! 42. Sợi chỉ đỏ kéo hạnh phúc cho em, Yuelao viết truyền thuyết tình yêu cho em, hôm nay trồng hoa ngọt ngào, nở tình yêu bền vững, lời chúc phúc nhất hôm nay: Chúc em tân hôn vui vẻ hạnh phúc kết hôn trăm năm! 43. Chớ nói vạn năm dài, chớ nói tám ngàn dặm xa, chớ nói chín trời cao, chớ nói năm biển quá. rộng. Chúc phúc cho cặp đôi một lòng và tương lai tươi sáng hơn, và tình yêu của cặp đôi sẽ trường tồn mãi mãi! Chúc mừng đám cưới, hôn nhân hạnh phúc. 44. Chim ác là hót líu lo, cuối cùng chuyện vui cũng đến. Đôi tân lang cầu nguyện trời đất, cha mẹ tươi cười rạng rỡ. Tôi mong các con lớn lên, lập gia đình, sinh con và lập gia đình. Chúc đôi tân lang bền chí, một lòng một dạ, núi trời giao hòa mới dám ở bên bạn! 45. Tay cầm súng thép đi biên ải, chung vui đường trường. Xin chúc mừng đôi tân hôn và cầu chúc bình an, lúc nào anh cũng nhớ em. Kết hôn, lập nghiệp, mong đoàn tụ, bảo vệ gia đình và dũng cảm bảo vệ tổ quốc. Gia đình quân nhân là huy hoàng nhất, đáp ứng yêu nước trong một trăm năm. Tôi ước: một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho một trăm năm! 46. Chúc các bạn mới cưới có được niềm vui bất tận, được bao bọc bởi những lời chúc phúc hạnh phúc, thực hiện được những giấc mơ ngọt ngào và mãi mãi tận hưởng niềm vui và hạnh phúc bất tận. Sống hạnh phúc với những người xung quanh bạn, và vui vẻ ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống! 47. Sanqiu Guizi chào đón người mới đến, bông sen mười dặm thương hại trái tim. Đàn thiên nga bay qua để lại dấu sách, vợ chồng đương nhiên đối mặt nhau. Cành liễu lúc trăng mờ, mỹ nữ có ước hẹn với lùm cây. Buồng tân hôn tràn ngập nến và mây Wushan, thề nguyện cả đời này sẽ ở bên nhau. Tôi ước: yêu đời! 48. Áo cưới Chen Yu Xizihuan, em hot nhất hiện nay. Luoyan Zhaojun tặng một con ngựa trắng, và con ngựa con của Lang Xinlong đi kèm với những đám mây nhiều màu sắc. Diaochan mặt trăng khép kín cầu nguyện cho tuổi già của mặt trăng, và đó là một trận đấu được tạo ra trên thiên đường để cùng nhau già đi. Nhẫn ngọc xấu hổ ngậm hoa hồng, chúc đôi lứa xứng đôi. Tôi ước: đám cưới hạnh phúc! 49. Mang theo những lời chúc chân thành, gõ cửa nhà bạn, gửi một phong bì đỏ căng phồng và nói lời chúc mừng đôi tân hôn. Bạn thân mến, sẽ có một người ở bên cạnh bạn, chờ đợi bạn, lo lắng cho bạn, cố gắng vì bạn, bạn là người hạnh phúc. 50. Đóa sen hồng hé mở kết hoa, phượng rực rỡ đón cửa trong nắng mai, cửa đầy khách mừng mừng tân hôn, nến đỏ sáng rực kết hôn, trăm mối. Năm tháng hòa thuận, đàn và trống, gió và tiếng loan đầy tình cảm, chúc tình yêu thu phục trái tim của nhà vua, tình yêu là cơ thể của nhà vua và cơ thể của người ngọc, và đôi vợ chồng mới cưới đang hạnh phúc. 51. Lúc người ta không chịu ra tay thì nhắn tin chúc phúc. Ngày xưa cùng nhau cười nói vui vẻ, nay không làm khó vợ nữa. Cô dâu chú rể cười nói vui vẻ bên người thân và bạn bè. Lời chúc phúc của tôi là không thể thiếu, tôi chúc bạn một cuộc sống hạnh phúc và già đi cùng nhau! 52. Tình yêu là hoa, hương thơm lãng mạn, tình yêu là ánh nắng, rực rỡ chói lọi, tình yêu là mật ong, hơi ấm ngọt ngào, tình yêu là bài thánh ca, giai điệu muôn thuở. Ngày hạnh phúc, tôi chúc tất cả các bạn một cuộc sống hạnh phúc với nhau! 53. Em gái tôi sắp kết hôn, tôi và em gái là tốt nhất ở nhà, cảm ơn bạn đã luôn tốt với cô ấy, cô ấy sắp bước vào sảnh cưới, vì vậy tôi chúc mừng cô ấy và anh rể -luật một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc và một sự kết hợp mãi mãi trước. Hãy sinh một đứa trẻ quý giá sớm! 54. Mười năm chung thuyền, trăm năm ngủ chung, giữa biển người gặp nhau rõ ràng là kết duyên ngàn năm. Trong mùa tuyết rơi này, bạn tay trong tay bước vào cung điện cầu hôn, và chân thành chúc hai bạn hạnh phúc và hòa thuận. 55. Lúc này không cần nhiều lời đường mật, yêu thật lòng nhiều lắm mới có thể cùng chung thuyền trong tương lai. Là bạn bè, xin hãy cùng nhau chia sẻ mối tình lãng mạn này, và sau đó gửi lời chúc chân thành từ tôi bạn bè: Tôi chúc bạn một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc và hạnh phúc hạnh phúc! 56. Không phải là hiếm tình yêu, mà là hiếm tình yêu. Đó không phải là tình yêu ngàn năm nhưng nó thật đẹp và lãng mạn. Ngày đặc biệt, bạn đặc biệt, lời chúc đặc biệt, trong lời nói, trong tâm trí, trong trái tim: cô dâu xinh đẹp, chú rể đẹp trai, cặp đôi mới cưới hạnh phúc! 57. Đời người có hai trong ba đại hỷ sự, động phòng tân lang khó khăn trăm bề. Bây giờ gặp được tri kỷ, hoa cùng nở sẽ thành sự thật. Cô dâu xinh đẹp tựa tiên nữ, trái tim nhân hậu lạ thường. Đồng tâm nhất trí phát triển, hạnh phúc gia đình và tình yêu mãi mãi. Tôi chúc bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất của may mắn! 58. Cồng chiêng trống vang rền, tiếng chào rộn ràng. Trăm năm tu luyện mới có thể chung gối ngủ, nay tâm nguyện đã thành sự thật. Bạn bè, người thân quây quần chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Cô gái tài năng trông giống như một nàng tiên, và mọi người đều ghen tị với Qin Se và Naruto. Tôi chúc một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho một cuộc hôn nhân trăm năm và một cuộc hôn nhân hạnh phúc! 59. Hãy khoác lên mình bộ váy cưới hạnh phúc, hôm nay em sẽ là người đẹp nhất. Tràn ngập niềm vui lễ hội, hôm nay bạn là ngôi sao của mặt trăng. Bước vào sảnh cưới, hôm nay được định sẵn là hạnh phúc và tốt lành. Bước vào phòng cô dâu ngọt ngào và chia sẻ giường hợp pháp tối nay. Chúc bạn có một cô dâu hạnh phúc! 60. Chim ác là quấy phá cành, lại có tin vui. Các cặp vợ chồng mới cưới có mặt, và tất cả các khách mời đều ở đây. Tiếng chào vút lên trời, tiếng hát cứ ngân vang. Cô dâu trông xinh đẹp, và chú rể hạnh phúc. Chúng ta sẽ kết hôn và sống mãi mãi, và tôi chỉ ước được ở bên bạn trong cuộc đời này. Tôi muốn một đám cưới hạnh phúc, mật ngọt! . 61. Pháo nổ rộn ràng, chiêng trống rộn vang, vạn sự tốt lành, tân lang viên mãn, chúc tân hôn hạnh phúc viên mãn; 62. Đèn lồng đỏ treo cao, tân lang xinh đẹp về nhà, bạn bè láng giềng vui vẻ, mặt mũi nở hoa; Tôi ước: một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho một trăm năm, sự đồng hành hạnh phúc! 63. Đôi uyên ương cùng bay, đôi uyên ương kết đôi. Hãy một lòng tỏ lòng tôn kính cha mẹ, chắp tay cảm tạ khách khứa. Không cầu giàu sang, chỉ mong nhau hạnh phúc. Mãi mãi hòa hợp muôn đời, hạnh phúc từng ngày từng năm. Chúc các bạn có một đám cưới hạnh phúc và tình yêu trăm năm. 64. Nến đỏ, cửa sổ đỏ, quần áo đỏ, nhà mới, hộ mới, người mới. Tám ngàn quan khách cười nói vui vẻ, cha mẹ hai bên đều vui vẻ. Món quà của lễ hội đã xa, và tiếng đàn tranh là vô tận. Hai lều gấm chân chất, một mảnh tình thành đêm xuân. Chúc bạn có một đám cưới hạnh phúc và trọn đời yêu thương. 65. Tiếng pháo nổ, người mới vào giảng đường. Bạn thân mến, hôm nay bạn đã kết hôn, và cuộc sống hạnh phúc của bạn bắt đầu như thế này. Khuôn mặt bạn tràn đầy niềm vui. Tôi biết rằng lúc này bạn thực sự hài lòng. Tôi chúc bạn may mắn và chung tay với cô ấy hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn. 66. Giường mới, chăn mới, nhà mới, chào đón người mới và diện mạo mới. Nhà nhà rộn ràng niềm vui, cô dâu chú rể hạnh phúc. Người thân và bạn bè náo nhiệt trong phòng tân hôn, đầy phấn khích và bàn tán. Chà là đỏ, hạt sen, đậu phộng báo hiệu một năm mới sắp đến. Chúc bạn mãi mãi già đi và sớm có con trai nhé! 67. Suona và pháo nổ rung trời, tấp nập trước sau đón dâu. Đọc thư kết hôn và bày tỏ lòng kính trọng đối với Gaotang, cảm ơn những người hàng xóm đã hỗ trợ họ. Lang có tài tìm hiểu mỹ nữ, trời sinh có đôi có cặp. Chồng làm nông nghiệp, vợ làm giáo dục, làng núi bén rễ, cống hiến tuổi trẻ. Tôi chúc cho những mối quan hệ mới tốt đẹp, và mừng rằng thành phố và đất nước sẽ luôn ở bên nhau. 68. Dòng chữ hạnh phúc màu đỏ được dán trên tường, ngọn nến đỏ được thắp lên, cuộc sống màu đỏ bắt đầu. Bạn của tôi, cuộc sống trôi qua từng ngày, và hôm nay đã rất khác, cuối cùng bạn cũng đã kết hôn. Tôi ước cuộc sống của bạn, bắt đầu từ hôm nay, sẽ như mặt trời mọc và tràn ngập hạnh phúc. 69. Pháo đang reo, suona đang reo, hai bên dán chữ hạnh phúc màu đỏ. Chiếc váy bằng vải thưa trắng thật đẹp, và cô dâu xinh đẹp đón cô qua cửa. Cha mẹ cười đùa, con cái đuổi theo, tổ chức hôn lễ vui vẻ. Kết hôn, bay cùng nhau và ở bên nhau mãi mãi. Hãy yêu nhau mãi mãi, không bao giờ thay đổi! 70. Suo Le chiêng, trống, đại bác vang trời, khán phòng trang trí hoa rực rỡ. Chúc mừng bà con, bạn bè từ nam chí bắc tấp nập khách khứa. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc được hình thành trong thánh đường, và những lời thề thầm lặng được thực hiện dưới gốc cây đồng tâm. Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp và vẻ ngoài trăng hoa phù hợp với một người đàn ông, và những con vịt uyên ương sẽ luôn được đi cùng để chơi đùa trong nước. Chúc bạn bè vui vẻ hạnh phúc, năm tới ba người cùng hưởng. Tin nhắn đám cưới của người bạn 4 1. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn từ Nơi chí thánh, và cầu cho bạn thấy những lợi ích của thành thánh Giê-ru-sa-lem suốt đời! 2. Nguyện suốt đời vâng giữ Kinh Thánh, tôn kính người lớn tuổi, yêu thương người lân cận, để ở đời này được phúc gấp trăm lần, mai sau sẽ được trọng thưởng! 3. Mong bạn dù đi đâu, gặp hoàn cảnh nào, làm công việc gì, mỗi bước đi đều có một diện mạo mới, không theo lời kẻ ác, không cản đường tội nhân, không ngồi yên trong ngôi của kẻ nhạo báng, biệt riêng cho sự nên thánh, Ngày và đêm Hãy suy gẫm luật pháp của Đức Giê-hô-va; Như cây ăn trái trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa thì đơm bông kết trái, lá nó không tàn úa; con làm việc gì cũng được thịnh vượng! 4. Hôm nay, với tâm tình vui mừng và biết ơn, tôi thay mặt Hội thánh gửi đến anh chị em lời chúc chân thành: tình Chúa muôn đời, tình yêu vô tận, xin Chúa chúc lành cho tình anh em cao dài hơn mây trời. Tình sâu và rộng hơn biển sâu! 5. Cầu mong tình yêu của bạn đẹp hơn giọt nước, thơm hơn dầu xức, ngọt ngào hơn mật ong chảy ra từ tổ ong, và quý giá hơn kho báu quý giá! 6. Chúc cho tiếng hát vui vẻ sẽ mãi đồng hành cùng bạn, và cầu mong cuộc sống hôn nhân của bạn tràn ngập niềm vui và niềm vui, và bạn sẽ mãi mãi được tắm trong những năm tháng hạnh phúc bất tận. Tôi muốn chúc một đám cưới hạnh phúc 7. Cầu mong cho các anh của tôi được như Y-sác, trung thực và dũng cảm, tin tưởng và ngoan ngoãn, như đại bàng tung cánh bay cao; cây nho trĩu quả! 8. Nguyện hai người ở với nhau hòa thuận, Như dầu quý đổ trên đầu A-rôn, Chảy khắp thân thể, Như sương Hẹt-môn trên núi Si-ôn, yêu nhau, chăm sóc nhau, hiểu nhau, và làm việc cùng nhau , Hãy tiến lên, xây dựng một ngôi nhà Cơ đốc hạnh phúc! 9. Chúc con cháu ngày càng ngoan đạo! Cầu mong sự hướng dẫn của bạn cho con cháu của bạn phù hợp với sự dạy dỗ và cảnh báo của Chúa; chính bạn cũng vậy, và hãy làm theo ý muốn của Chúa! 10. Chúc gia đình bạn trở thành lực lượng to lớn phục hưng giáo hội và đóng góp to lớn cho xã hội và đất nước! 11. Chúc cho quê hương của bạn tươi đẹp và hài hòa như Vườn Địa Đàng, dưới đất cũng như trên trời! 12. Hôn nhân là do Thượng đế thiết lập, hôn nhân hạnh phúc là do Thượng đế ban tặng, cầu Chúa của chúng ta ban phước lành cho bạn và gia đình bạn với mọi phước lành trên trời và phước lành ẩn giấu dưới đất! 13. Vào giây phút hân hoan và chúc phúc này, xin Chúa hướng dẫn cuộc hôn nhân của bạn, giống như một dòng sông đổ ra biển, trở thành một cơ thể, không còn là hai, và dâng trào về phía trước, không ngừng! 14. Trong mùa xuân ấm áp này, khi hoa đua nở, hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau, như câu nói, trời sinh một cặp, trời sinh một cặp! Chúc hai bạn yêu thương, cùng nhau già đi! 15. Tu luyện mười năm có thể chung một thuyền, tu trăm năm có thể ngủ cùng nhau. Tìm được chàng và nàng giữa biển người mênh mông rõ ràng là cơ duyên ngàn năm trước, tích tụ không thể tránh khỏi của vô số kiếp nạn, sao có thể không phải là kết quả của sự cẩn thận khắc ghi trên Tam Thánh Thạch? Hãy chăm sóc tốt số phận này bằng trái tim của bạn, những người thân yêu. Chúc mừng đám cưới bạn thân 5 1. Đi lễ tân hôn, uống rượu cưới, vào buồng tân hôn, ba niềm vui lớn trong đời, bạn thân mến, trong ngày cưới của bạn, tôi xin chân thành chúc bạn một đám cưới hạnh phúc! 2. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là tấm khăn trắng phấp phới tung bay trong gió! Hạnh phúc là nụ cười rạng rỡ và vui tươi luôn nở trên môi! Hạnh phúc là được nắm tay bạn và cùng bạn già đi từng chút một. Hôm nay tay anh nắm tay em, ngày mai em tóc bạc dắt tay nhau bước đi! 3. Chúc cho tiếng hát hạnh phúc mãi mãi đồng hành cùng bạn, cầu cho cuộc sống hôn nhân của bạn tràn ngập niềm vui và niềm vui, và bạn sẽ mãi mãi được tắm trong những năm tháng hạnh phúc bất tận. Chúc các bạn có một đám cưới hạnh phúc. 4. Rất vui được cùng anh đồng cam cộng khổ, anh sẽ không bao giờ quên những ngày chúng ta cùng hội cùng thuyền vượt qua gian truân. Trong thời khắc tươi đẹp của gia đình và sự nghiệp, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc! Chúc mừng đám cưới, mật ngọt! Sinh quý tử sớm! 5. Lễ hội Qixi đến rồi, tôi hy vọng các bạn của tôi: những người muốn yêu hạnh phúc, những người muốn kết hôn ngọt ngào, những người muốn lịch sự, hãy gửi hoa, những người muốn nắm bắt cơ hội để viết thư tình , những người muốn làm giàu hãy bắt đầu kinh doanh và những người muốn hạnh phúc hãy đọc tin nhắn của tôi: Lễ hội Qixi vui vẻ! 6. Vào ngày vui của bạn, hãy gửi lời chúc phúc: khi đèn lồng và dây hoa là tân hôn, đàn thiên nga bay bên nhau, hoa cưới cành buộc vào nhau, sen Liri cùng nở và cuống. Trong năm tới, những đứa trẻ hạnh phúc sẽ được sinh ra, và tình yêu giữa vợ chồng sẽ kéo dài đến trăm năm. 7. Biển cạn đá mòn, đoàn kết muôn đời, đất rộng trời cao, trời cao chung cánh bay, điều lành đến rồi đi, ước mơ thành hiện thực, gia đình hạnh phúc , đôi chim én cùng bay, hoa nến tươi cười đón đôi uyên ương, tân lang vui vẻ, hoa mai nở rộ. , Yêu cầu Qingfeng gửi lời chúc phúc chân thành, và để Liuyun bày tỏ tình cảm chân thành, đêm nay và bất kỳ buổi tối nào, không khí tràn ngập sự ngọt ngào say đắm. Tôi xin chúc người bạn thân nhất của tôi, từ nay về sau, tình yêu mãi mãi. 8. Hãy yêu nhau và hạnh phúc mãi mãi, và sống hạnh phúc mãi mãi với một tâm trí. Nguyện tình anh sâu hơn biển! 9. Buông tay, thoát khỏi quý tộc độc thân nhàm chán, bước vào thế giới hạnh phúc của hai người. Xin chúc mừng, bạn đã chính thức bước vào thánh cung hôn nhân! Chúc phúc cho bạn và tận hưởng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kể từ bây giờ! 10. Chúc các bạn tân hôn vui vẻ, hạnh phúc viên mãn, nồng nàn mãi trường tồn, cùng nhau già đi! Chúc mừng đám cưới bạn thân 6 1. Dang rộng bàn tay yêu thương đón nhận lời chúc phúc của Yingying, để hạnh phúc nở hoa rực rỡ, đón ngày tương lai... Chúc hai bạn có một đám cưới hạnh phúc. 2. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng nếu không cưới nhau thì tình yêu sẽ chết không có chỗ chôn. 3. Xin chúc mừng! Tạm biệt cuộc sống độc thân cũng có nghĩa là bạn đã thực sự tìm được tình yêu đích thực. Là bạn của bạn, tôi cũng thực sự hạnh phúc. Chúc bạn hạnh phúc ngọt ngào! 4. Tay trong tay, bước vào cung điện hôn nhân và bước đi hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn; kề vai sát cánh, cùng nhau cố gắng vì tương lai, ngày càng sung túc; chúc các cặp đôi hạnh phúc và sự nghiệp thành công. 5. Chúc cho tiếng hát vui vẻ sẽ mãi đồng hành cùng bạn, và cầu mong cuộc sống hôn nhân của bạn tràn ngập niềm vui và niềm vui, và bạn sẽ mãi mãi được tắm trong những năm tháng hạnh phúc bất tận. Chúc các bạn có một đám cưới hạnh phúc. 6. Chúc mừng bạn đã kết hôn! Chúc bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và ngọt ngào! Hôn nhân trăm năm hạnh phúc! Sinh con sớm! Hãy dang rộng vòng tay yêu thương, đón nhận sự chúc phúc của Yingying và để hạnh phúc nở hoa rực rỡ! 7. Tình yêu đôi lứa , yêu thương lẫn nhau Hỗ trợ, sẵn sàng chấp nhận. Niềm vui mỗi khi bạn hỏi thăm sức khỏe, và niềm hạnh phúc mỗi khi lãnh lương. 8. Cầu mong tình yêu của bạn đẹp hơn giọt nước, thơm hơn dầu xức, ngọt ngào hơn mật ong chảy ra từ tổ ong, và quý hơn kho báu quý giá! Lời chúc phúc dọc đường, chuông và trống cùng nhau ngân vang, hát giai điệu vui vẻ trong trái tim, viết nên vẻ đẹp của một đời, trong ngày hạnh phúc của bạn, tôi chúc bạn sẽ mãi mãi đoàn kết và cùng nhau già đi 10. Cô dâu xinh đẹp như rượu hồng, chú rể là ly rượu, hai người cứ từ từ nếm thử? Xin chúc mừng! Rượu và chén từ nay không thể tách rời! Chúc phúc cho bạn! , xuất hiện trong tiếng bước chân chật vật của bạn. Chúc các cặp đôi mới cưới hạnh phúc ngọt ngào, cuộc sống và sự nghiệp thăng tiến lên một tầm cao mới! Nội dung tin nhắn chúc tân hôn vàng ngọc mỹ mãn, nhân duyên trời định, nam nữ song hỷ, phúc lộc song toàn, chúc tân lang tân nương hạnh phúc, mọi việc suôn sẻ, mọi việc suôn sẻ, tay trong tay và chia sẻ hạnh phúc. Hôn lễ đang diễn ra, chủ hôn, cha mẹ hai bên và cô dâu đã nói xong, đến lượt chú rể phát biểu. Chú rể rất hồi hộp và lắp bắp: "Chào mừng đến với đám cưới của tôi, chúc các bạn có một đám cưới hạnh phúc!" Tân hôn tràn ngập niềm vui, gia đình hạnh phúc vui vẻ, tài giỏi mỹ nữ, sự kết hợp hoàn hảo tràn ngập phúc lành, lời chúc phúc ấm áp, chúc bạn bè: ngọt ngào, tình yêu, tình yêu, hạnh phúc và niềm hạnh phúc. Tin nhắn sms chúc cưới Gió hôm nay lồng lộng vui vẻ, bầu trời hôm nay tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, dang tay đón nhận lời chúc phúc, mong hai bạn sẽ cùng nhau già đi và kết hôn hạnh phúc, yêu thương nhau đến trọn đời của cuộc đời bạn. Người ta nói rằng kiếp trước phải quay đầu nhìn lại 500 lần mới có thể quay lại đi ngang qua ngày hôm nay, nhưng hôm nay Xiude đã cùng chung một con thuyền vượt qua những gông cùm nào, và hôm nay chúng ta cuối cùng sẽ kết hôn và nên duyên vợ chồng. Từ quen đến quen, từ quen đến yêu, từ yêu đến thành hôn. Tôi biết quá trình này có cả hạnh phúc và cay đắng, mong các bạn hãy trân trọng niềm hạnh phúc khó có được này và nắm tay nhau đi hết con đường! Chuông nhà thờ ngân vang, hai trái tim yêu nhau xích lại gần nhau, nắm tay trẻ thơ cùng nhau già đi, nguyện lời chúc chân thành này sẽ khiến tình yêu chân chính nở những bông hoa ngọt ngào nhất, chú

  từphim người điênCư dân mạng xem xongXe SUV 7 chỗ Daquan 2015Tin nhắn.

  (3421) 62Vài phút trước: Những Câu Danh Ngôn Về Trách Nhiệm Kinh Điển (20 Câu Chọn Lọc)1. Chịu trách nhiệm là khó nhất, làm tròn trách nhiệm là hạnh phúc nhất. (Liang Qichao 2. Khoảng cách vô hạn và vô số người đều liên quan đến tôi. (Lỗ Tấn 3. Đừng làm điều gì giấu giếm người khác, đừng giữ lòng hại người, đừng trốn tránh những điều có lợi cho mình đất nước ngay cả khi bạn chết. làm những gì nên làm, không phải những gì anh ta muốn làm (Haruki Murakami “Rừng Na Uy” 7. Đúng, con người quá đáng thương. Vì anh ta càng cô đơn hơn từng phút trong đám đông ngày càng đông. 8. Khi một tuyết lở xảy ra, không bông tuyết nào cảm thấy có trách nhiệm. 12. Đi ích nước, sống chết, nên tránh vì họa và phúc. nhưng họ không thể trở thành người 15. Con người muốn sống thì phải có niềm tin. Bạn tin vào điều gì? Tin vào mối liên hệ hợp lý bên trong của mọi vật và mọi khoảnh khắc, tin rằng toàn bộ cuộc sống sẽ tiếp diễn mãi mãi, tin vào điều gần nhất thứ xa nhất và thứ xa nhất. 16. Chỉ có mục đích, không có con đường. Con đường là thứ lắc lư. 17. Nghệ thuật là một tấm gương. Nó giống như một chiếc đồng hồ, và đôi khi nó 'chạy nhanh'. 18. Bạn phải dám đối mặt thẳng thắn, để bạn có thể hy vọng, nghĩ, nói và làm, Dám hành động (Lỗ Tấn 19. Trong cuộc đấu tranh của bạn với thế giới, bạn phải giúp đỡ thế giới. , vậy tại sao không bình luận sau.( Võ Tắc Thiên

  từnhạc miguCư dân mạng xem xongXe SUV 7 chỗ Daquan 2015Tin nhắn.

  (1454) 2Vài phút trước: Trích đoạn danh ngôn kinh điển trong tiểu thuyết Tam thiếu gia kiếm (27 câu chọn lọc)1. Con người khi còn sống nên biết hưởng thụ cuộc sống, biết mưu cầu hạnh phúc. 2. Yan Shisan nói: "Bạn là một người say rượu, hôm nay tôi sẽ cho bạn một lần." 3. Tie Kaicheng nói: "Tôi cũng có điều muốn nói." Mười chín châu lục 5. Gió lạnh như dao, đất là hoang vắng, và bầu trời là tàn nhẫn. 6. Mười lăm năm đằng đẵng, bốn ngàn ngày dài ngắn ngủi, nóng lạnh, ngọt bùi, đã trải qua bao nhiêu kiếp người? Bao nhiêu người đã chết? Bao nhiêu thăng trầm thay đổi bao nhiêu? 7. Xie Xiaofeng nói: “Một khi bạn đã trở thành người của Jianghu, bạn sẽ mãi là người của Jianghu.” 8. Loại thờ ơ và mệt mỏi này đã thấm vào xương tủy, nhưng nó có một luồng sát khí. 9. Anh ấy mệt mỏi, có lẽ chỉ vì anh ấy đã giết quá nhiều người, một số người lẽ ra không nên giết. 10. Dưới tán lá Xiaoxiao, có một người đang đứng, như thể anh ta đã hòa nhập với cảnh sắc mùa thu của trái đất. 11. Trên đời này luôn tồn tại hai loại người, một loại sinh mệnh mục đích không phải tồn tại, mà là cháy bỏng. Chỉ bằng cách đốt cháy mới có ánh sáng, cho dù đó là ánh sáng nhất thời. 12. Yan Shisan nói: “Uống rượu xong nhất định phải tìm một người phụ nữ.” 13. Loại người khác sẽ luôn nhìn người khác bị thiêu đốt và để ánh sáng của người khác soi rọi mình. Người thông minh là người như thế nào? 14. Xie Xiaofeng nói: "Bạn nói gì?" 15. Tie Kaicheng nói: "Một khi bạn trở thành Xie Xiaofeng, bạn sẽ mãi là Xie Xiaofeng." 16. Crow nói: "Tôi không uống rượu, và tôi cũng nhìn cho phụ nữ.” 17. Nhưng cô ấy không thay đổi. Đó là cô ấy khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy mười lăm năm trước. 18. Yan Shisan nói: "Sau khi giết người, tôi phải uống." 19. Yan Shisan nói: "Hãy để bạn thanh toán hóa đơn." 20. Có bóng tối vô tận ở vùng núi xa xôi. 21. Tie Kaicheng nói: “Anh đang nói cái gì vậy?” 22. Anh ta giết người vì không còn lựa chọn nào khác. 23. Con quạ nói: “Ta không giết người, nhưng ta cũng uống rượu.” 24. Mặc dù hội trường rực rỡ ánh đèn, nhưng Yan Shisan thà đi vào bóng tối. 25. Xie Xiaofeng nói: "Có một câu nói mà bạn không bao giờ quên." 26. Yan Shisan cười lớn và nói: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng bạn là một người say rượu." Mặc dù ánh sáng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, làm sao hàng ngàn ngọn nến có thể được có thể phù hợp với sự sáng chói và vẻ đẹp không thể so sánh?

  từđiện ảnh ngôi saoCư dân mạng xem xongXe SUV 7 chỗ Daquan 2015Tin nhắn.

  (2789) 53Vài phút trước: Bài Giao Thừa Khó Quên Bài soạn 500 chữBài Giao Thừa Khó Quên Bài Soạn 500 Chữ Đêm Giao Thừa là một lễ hội truyền thống ở nước ta. Ngày này là ngày bận rộn nhất trong gia đình chúng tôi và là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi. Sáng sớm, cả nhà ta tất bật lái xe, dọn dẹp trước sau nhà xong, mẹ lau từng tầng trong nhà Nhìn bậu cửa sổ, cái bàn vuông trong phòng khách, cái dài Có phải là cái ghế có bẩn không, chỉ cần có một chút bụi, mẹ vẫn phải nghiêm túc lau lại. Quần áo, ga trải giường trong phòng ngủ, bát đĩa trong bếp đều được mẹ tôi giặt sạch sẽ, không tì vết. Bố là người mua hàng của gia đình, sáng sớm ông xách giỏ đi ra ngoài, ông mang theo gà, vịt, cá, thịt, tôm hùm, cua một lúc; Candy ... với nụ cười trên môi, ông đã rất bận. Tôi và ông nội cũng không nhàn rỗi, trước và sau nhà đều treo đèn lồng đỏ, dán câu đối, sau khi trang trí xong, trong nhà lập tức hiện ra quang cảnh rạng rỡ, ông bà vui vẻ reo lên: “Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Năm mới!" Bà ngoại là người bận rộn nhất trong gia đình. Bà thức dậy trước bình minh và tất bật làm bánh nếp, cốm, làm bánh khoai môn và các món ăn vặt quê hương khác. Món ăn chúng tôi ăn, món ngon núi rừng đều là của chúng tôi. yêu thích và các bảng đã đầy, đó thực sự là tất cả. Dì và chú của tôi đi làm xa đều ở đây, và ngôi nhà của chúng tôi rất náo nhiệt. Sau khi ăn tối giao thừa xong, người lớn lì xì cho lũ trẻ, tôi mừng rỡ nhận lấy số tiền lì xì ấn dưới gối, nói đây là lời khấn vái của người lớn với đàn em, để nó phù hộ cho chúng tôi. với sự bình an và hạnh phúc trong năm tới. Gala Lễ hội mùa xuân đã bắt đầu, một đại gia đình ngồi trước TV và xem chương trình, mọi người nói cười vui vẻ, hạnh phúc, có một bầu không khí yên bình như ở nhà. Giao thừa thật khó quên.

    《Xe SUV 7 chỗ Daquan 2015》gợi ý liên quan

   Vuốt sang trái và phải
  • gói mở rộng
  • Bắc Triều Tiên
  • phim cuộc sống thành phố
  • chuyển thể sân khấu
  • Trung Hoa Dân Quốc
  • Phim tài liệu doanh nghiệp
  • cảnh sát
  Trở lại đầu trang